Aktualności

Radni województwa byli jednomyślni. Ponad 400 tysięcy zł na ratowanie bazyliki pw. św. Mikołaja w Gdańsku

Bazylika pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku
Bazylika pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku. Fot. źródło: facebook.com/Dominikanie.Gdansk/

Dotacja będzie przeznaczona na ratowanie jednego z najcenniejszych kościołów w Gdańsku. W 2018 roku na sklepieniach i filarach zaczęły pojawiać się pęknięcia grożące zawaleniem. Pieniądze pozwolą wykonać rusztowanie zabezpieczające świątynię.

 

Decyzja o przekazaniu Klasztorowi OO. Dominikanów w Gdańsku wsparcia została podjęta podczas XII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 30 września 2019 r. Decyzja radnych była jednogłośna.

 

Dotacja dla Klasztoru

W lutym 2019 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dotacje na prace konserwatorskie 18 pomorskim zabytkom. W budżecie pozostała kwota ponad 400 tys. zł. Została ona zabezpieczona właśnie dla Bazyliki pw. Świętego Mikołaja. We wrześniu 2019 r. Klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku złożył wniosek o dofinansowanie ratunkowych prac zabezpieczających przed katastrofą w nawie południowej bazyliki. – Dzisiejsza uchwała jest naszą odpowiedzą na tą prośbę. Bazylika pw. Świętego Mikołaja ma wybitną wartość artystyczną i historyczną – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Łącznie gdańscy Dominikanie otrzymają 407 518 zł z budżetu województwa.

 

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Klasztorowi OO. Dominikanów w Gdańsku. Fot. Aleksander Olszak

 

Ratowanie bazyliki

Dzięki dotacji w południowej nawie kościoła powstanie rusztowanie. – Będzie to drewniana konstrukcja podtrzymująca strop. Będzie ona budowana z wykorzystaniem tradycyjnych, średniowiecznych metod – informował radnych ojciec Michał Osek, przeor klasztoru. Na rusztowaniu powstaną też dwie platformy dla konserwatorów. Naprawa sklepień to dopiero pierwszy etap prac. Mimo przeprowadzonych wielomiesięcznych wnikliwych analiz, nadal nieznana jest dokładna przyczyna złego stanu zabytku. – Nasz kościół posadowiony jest na kamiennych ławach. Cały czas trwają badania geologiczne ich podłoża – dodał.  

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka