Aktualności

Radni przeciwko przemocy

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Pomorscy radni podczas kwietniowej sesji sejmiku jednogłośnie uchwalili Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020. Zgodzili się również na obciążenie hipoteką nieruchomości szpitala w Kościerzynie.

– Przemoc w rodzinie nie jest nowym zjawiskiem, znanym tylko w naszych czasach. Choć wydaje się, że dotyczy niewielkiej części społeczności naszego województwa, stanowi problem, którego nie wolno lekceważyć – mówiła wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. –Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy ma być narzędziem aktywnej i racjonalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma służyć pomorskim samorządom wszystkich szczebli, którepodejmą działania wymierzone w istotę problemu.

Samorząd województwa pomorskiego takie działania podejmuje od kilkunastu lat, m.in. organizując szkolenia i prowadząc specjalistyczne doradztwo dla zespołów interdyscyplinarnych. Powstał program ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących tę przemoc. Kolejny program „Wspólnie przeciw patologiom" zawiera m.in. procedury postępowania służb społecznych w sytuacji wystąpienia przemocy. Pomorski samorząd wspiera finansowo służbę zdrowia w prowadzeniu psychoterapii Fot. Sławomir Lewandowski ofiar przemocy, włącza się w ogólnopolskie kampanie na rzecz przeciwdziałania przemocy. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy powstał dzięki współpracy przedstawicieli marszałka, wojewody, sądów, policji, prokuratury i kuratorium oświaty. W następnym głosowaniu radni zgodzili się (22 głosy „za", 7 przeciw, 2 wstrzymujące się) na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych przy ul. Piechowskiego w Kościerzynie, pozostających w nieodpłatnym użytkowaniu kościerskiego szpitala. Hipoteka w wysokości 11,84 mln zł zabezpieczy spłatę wierzytelności wobec spółki Magellan.

Na sesję sejmiku przyjechali pracownicy Szpitala Specjalistycznego
w Kościerzynie / 
Fot. Sławomir Lewandowski

– To procedura niezbędna, by firma zgodziła się m.in. na odroczenie płatności. Szpital zyska w ten sposób realną możliwość spłaty zadłużenia do końca kwietnia 2018 roku – mówiła wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń.
 
Radni wyrazili również zgodę na zbycie, w drodze darowizny, zabytkowych nieruchomości Hallerówka i Adiutantówka we Władysławowie na rzecz Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku. W obiektach tych znajdują się pamiątki po gen. Józefie Hallerze – tzw. halleriana, które zostaną przekazane instytucji na potrzeby ekspozycji historycznych. Przekazując te nieruchomości, władze województwa pomorskiego chcą, by obiekty nie uległy niszczeniu, a właściwą ich ochronę i nadzór może zapewnić muzeum w Pucku, które posiada wieloletnie doświadczenie w gromadzeniu dóbr kultury. 


Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka