Psiocha z Dolnego Powiśla

Uwagi:
Wieś Żuławka Sztumska po zakończeniu II wojny światowej została wysiedlona, ponieważ była to osada niemiecka. Wróciła do Polski po 173 latach rządów pruskich. W latach 1945-1947 przybyli tu osadnicy m.in. z terenów Wołynia, Nowogrodczyzny, Kielecczyzny, Lubelszczyzny, Mazowsza, Podlasia, okolic Przemyśla i przywieźli ze sobą bagaż tradycji kulturowych i bogate dziedzictwo kulinarne poszczególnych regionów, które chętnie między sobą wymieniali i wykorzystywali. Wieś Żuławka Sztumska to typowo rolniczy teren, mieszkańcy wsi mają swoje ziemniaki, mąkę, z których przygotowują posiłki. Jedną z takich potraw, przywiezioną przez osiedleńców, była psiocha, sporządzana głównie z ww. produktów, które znajdowały się w każdym gospodarstwie. W tych ciężkich powojennych czasach potrawa tak się rozpowszechniła, że była spożywana niemal w każdym domu we wsi Żuławka Sztumska i jest przyrządzana również współcześnie.
Na liście produktow tradycyjnych wojeództwa pomorskieog od 6 czerwca 2014 r.


Trudność: Prosty