Aktualności

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Sympozjum Wsi Pomorskiej poświęcone kształceniu ustawicznemu

Młody budowlaniec w kasku
Fot. ©Depositphotos/ginasanders

O kształceniu ustawicznym dorosłych i możliwościach przygotowania niepracujących mieszkańców wsi pomorskiej do wejścia na rynek pracy będzie można porozmawiać w Sierakowicach. Udział w sympozjum jest bezpłatny.

 

Wojewódzki Urząd Pracy wraz ze Związkiem Gmin Pomorskich zapraszają na Sympozjum Wsi Pomorskiej. „Kształcenie ustawiczne kluczowym elementem rozwoju zawodowego mieszkańców obszarów wiejskich" odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz.10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

 

Problematyka sympozjum

Problematyka spotkania poświęcona będzie zagadnieniom związanym z kształceniem ustawicznym dorosłych. Uczestnicy będą rozmawiać o możliwościach przygotowania niepracujących mieszkańców wsi pomorskiej do wejścia na otwarty rynek pracy. W kręgu zainteresowania znajdą się również zagadnienia związane ze wspieraniem rozwoju zawodowego pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich.

 

Zmiany na rynku pracy

W związku ze zmianami demograficznymi i związanym z tym zmniejszaniem się zasobów pracy w miastach, obszary wiejskie naszego województwa będą stanowiły znaczące źródło zasobów pracy dla gospodarki regionu. Zatrudnienie w rolnictwie stale maleje, natomiast wzrasta liczba miejsc pracy w usługach i przemyśle. Należy zadbać o to, aby mieszkańcy wsi umieli dostosowywać swoje umiejętności do zmieniającego się rynku pracy i potrzeb gospodarki regionalnej.

 

Oczekiwane efekty sympozjum

Spotkanie podczas Sympozjum Wsi Pomorskiej może być okazją do dyskusji i wypracowania sposobów zachęcania dorosłych mieszkańców wsi do podejmowania dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego z korzyścią dla siebie i swoich rodzin.

 

Zgłoszenia udziału w sympozjum należy przesyłać na adres e-mail: i_kowalczyk@wup.gdansk.pl.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska - Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

  •  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta

  • firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet

  • testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524 

  • nr Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, info o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej