Aktualności

Przedszkole przy Urzędzie Marszałkowskim

$image_alt
Fot. Grzegorz Mehring

W lutym 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej w Gdańsku rozpocznie działalność niepubliczne przedszkole dla dzieci pracowników urzędu. Na początku zostanie przyjętych 40 dzieci w wieku 3-5 lat.

Powstanie placówki wpisuje się w politykę prorodzinną prowadzoną przez Urząd Marszałkowski wobec pracowników. Wspieranie rodzicielstwa ma odzwierciedlenie m.in. w urzędowym Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, który przewiduje wysoki poziom dofinansowania do kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – obecnie wynosi ono maksymalnie 2340 zł rocznie na dziecko. W 2012 r. Komisja Socjalna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMWP przyznała 197 dofinansowań do przedszkoli i żłobków, a do końca września 2013 r. – 147.
  
– W naszym urzędzie pracuje wielu młodych ludzi. Średnia wieku wynosi 37 lat, zatem znakomita liczba pracowników zmaga się obecnie z problemami dotyczącymi edukacji przedszkolnej – mówi marszałek Mieczysław Stuk. – Stąd też pomysł, by utworzyć na terenie urzędu przedszkole, które z pewnością ułatwi młodym ludziom zorganizowanie profesjonalnej opieki dla swoich dzieci, a dodatkowo bliskość przedszkola i miejsca pracy pozwoli im oszczędzić czas, który musieliby poświęcić na dojazdy.
 
Przedszkole utworzy Fundacja Pozytywne Inicjatywy, z którą Urząd Marszałkowski zawarł umowę użyczenia pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Okopowej 19. Pracownicy fundacji mają duże doświadczenie w realizacji  działań oświatowych. Obecnie prowadzą 8 przedszkoli i ponad 60 żłobków w całym województwie pomorskim, finansowanych w ramach działania „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
– Przedszkole będzie spełniało wysokie standardy i zatrudniało wykwalifikowaną kadrę. Planuje się, że koszt pobytu dziecka w przedszkolu nie przekroczy 350 zł miesięcznie. Tej wspólnej inicjatywie przyświeca jeden cel: wspieranie rodziny oraz przekonanie, że wydatki na rzecz osób wychowujących dzieci stanowią inwestycję, która w przyszłości przyniesie społeczeństwu określone korzyści – dodaje marszałek Struk.
 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka