Aktualności

Projekt Stypendialny – sprawozdanie

$image_alt
Fot. ©Depositphotos Vitaly Valua

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przypomina, że 26 czerwca 2015 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku 2015.

Sprawozdanie należy sporządzić na druku stanowiącym Załącznik nr 3a (do pobrania) do Regulaminu Programu obowiązującego w roku 2015. Wraz ze sprawozdaniem należy przesłać Deklarację Stypendysty (do pobrania).

Wypełnione i czytelnie podpisane dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 26 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego):

 • osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku lub do siedziby Departamentu Edukacji i Sportu przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku
   
 • drogą pocztową na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Departament Edukacji i Sportu
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  z dopiskiem „Projekt Stypendialny – sprawozdanie".

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości