Aktualności

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 z uwagami pomorskich samorządowców

Konsultacje w Gdyni
Konsultacje społeczne projektu KSRR 2030 odbyły się w Gdyńskim Centrum Filmowym. Fot. Aleksandra Chalińska

Ostatnie konsultacje społeczne, powstającej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, odbyły się w Gdyni 23 stycznia 2019 r. Samorządowcy, naukowcy i przedstawiciele instytucji społeczno-gospodarczych zgłaszali uwagi do projektu KSRR. Aż 52 uwagi ogólne i szczegółowe zgłosił w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego marszałek Mieczysław Struk.

 

Na spotkaniu w Gdyni obecni byli m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Renata Calak, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju MIIR, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. W konsultacjach uczestniczyli także samorządowcy różnego szczebla z całego województwa, ekonomiści, naukowcy i prawnicy.

 

Czym jest KSRR?

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego to dokument liczący 120 stron. To strategia, która ma opisywać wyzwania regionów, określać cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągniecia powinny podejmować samorządy terytorialne. Dokument powstaje w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 

Najwięcej uwag na Pomorzu

Konsultacje projektu KSRR 2030 zaczęły się w grudniu 2018 r. Spotkanie w Gdyni było ostatnim i, jak powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, województwo pomorskie zgłosiło najwięcej uwag. W imieniu samorządu województwa zastrzeżenia przekazał marszałek Mieczysław Struk. – Jako województwo jesteśmy przywiązani do realizacji dokumentów strategicznych, które są wyznacznikiem tempa rozwoju i celów regionów – mówił podczas konsultacji Mieczysław Struk. – Dlatego jesteśmy wrażliwi na wszelkie działania, które próbują centralizować zadania. Mam wrażenie, że KSRR ogranicza samorząd w pełnieniu jego roli. W KSRR brakuje na przykład przesądzenia o aktywnym udziale samorządu przy identyfikacji i realizacji kluczowych przedsięwzięć między innymi w programach dotyczących lokalnej infrastruktury drogowej i budowy mostów – tłumaczył Struk.

 

Za mało pieniędzy

Wśród uwag Samorządu Województwa Pomorskiego jest także brak spójności między narzędziami działania a diagnozą sytuacji regionów. – Przykładem może być Śląsk – mówił na spotkaniu Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP. – Został oceniony jako wysoce rozwinięty. Wiele regionów marzyłoby o tak pomyślnej diagnozie. Jednocześnie cały czas dużo środków i działań ukierunkowanych jest na ten właśnie region – wyjaśniał Matczak.

W zastrzeżeniach znajdują się też kwestie związane ze zbyt niskim budżetem KSRR 2030 (ma wynosić jedynie 2,8 promila PKB), sztywnością kryteriów, które zostały opracowane na podstawie danych z lat 2004-2014 czy przeciwstawianiem sobie obszarów metropolitalnych i miast małych oraz średnich. Ponadto projekt KSRR nie identyfikuje konieczności wzmocnienia roli regionów w kształtowaniu systemu edukacji oraz pomija problemy imigrantów czy osób starszych i zależnych.

Ostateczny projekt KSRR 2030 ma uwzględnić uwagi zgłaszane w czasie konsultacji społecznych.

 

Zobacz:

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Uwagi Samorządu Województwa Pomorskiego do projektu KSRR 2030

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka