Aktualności

Projekt Gniew – miasto z charakterem ze wsparciem unijnym

$image_alt
Umowę o dofinansowanie podpisują Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska, burmistrz Gniewu. Fot. UMWP

Miasto Gniew otrzymało unijne dofinansowanie na realizację projektu „Gniew – miasto z charakterem". Uroczyste podpisanie umowy, mającej na celu dofinansowanie przedsięwzięcia, z udziałem marszałka Mieczysława Struka, odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, 13 lipca 2016 r. Wartość projektu to 6,9 mln zł, zaś unijne wsparcie wyniesie blisko 4,1 mln zł.

Projekt będzie zrealizowany do września 2018 r. Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na przebudowie nawierzchni ulic i placów w obrębie wpisanego do rejestru zabytków Starego Miasta w Gniewie (plac Grunwaldzki i ulice Piłsudskiego, Sobieskiego, Brzozowskiego, Wąska, Bankowa, Wschodnia, Wodna i część Zamkowej) oraz montażu małej architektury, zagospodarowaniu terenu fosy zamkowej i terenu zielonego za murami obronnymi (planty gniewskie). Celem nadrzędnym projektu jest przywrócenie śródmieściu miasta charakteru z przełomu XIX i XX w., co z kolei przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i podkreślenia walorów kulturowych przestrzeni publicznej w ramach zabytkowego układu urbanistycznego. Łączna powierzchnia ulic i placów wpisanych do rejestru zabytków i objętych wsparciem w ramach projektu wynosi 2,30 ha. Szacuje się, że liczba odwiedzających Gniew osiągnie w 2019 r. blisko 70 tys. osób.

Projekt będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.

– W ramach tego działania wsparcie zostało skierowane na ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym, jak również na projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej obejmujące realizację prac służących estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W ramach konkursu zostało złożonych 58 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości blisko 530 mln zł. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 393,7 mln zł, tym samym dostępna alokacja w ramach konkursu została przekroczona ponad 4-krotnie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 94 mln zł, a łączna wartość projektów – 175 mln zł. Wsparciem zostaną objęte między innymi: obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe Żuław, XIX-wieczne słupskie spichlerze, Teatr Wybrzeże, miejskie mury obronne w Malborku, bazylika Mariacka, Wozownia Artyleryjska Centrum Hewelianum oraz Stara Osada Rybacka w Ustce. Realizacja wybranych projektów obejmie wsparciem 39 obiektów zasobów kultury oraz ponad 34 ha powierzchni przestrzeni publicznych wpisanych do rejestru zabytków. Oczekuje się, że w tych zabytkowych miejscach liczba zwiedzających zwiększy się o ponad 716 tys. osób. 

view szablon artykułu