Aktualności

Prestiżowe wyróżnienie za ochronę dziedzictwa kulturowego. Zgłoś kandydata do Nagrody im. prof. Gieysztora

Laureaci poprzednich edycji
Laureaci poprzednich edycji. Fot. mat. prasowe Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Kto w tym roku zostanie doceniony za działalność m.in. konserwatorską, muzealną, biblioteczną czy innowacyjne projekty związane z ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego? Nominacje można przesyłać do 5 listopada 2019 r. Na zwycięzcę czeka 50 tysięcy złotych.

 

To już 21. Edycja nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora. Przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Za co można dostać nagrodę?

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać instytucje kultury lub z ich rekomendacją osoby fizyczne. Osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego obejmują następujące dziedziny:

  • działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna, biblioteczna;
  • utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;
  • przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego;
  • indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego;
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

 

Nowość w regulaminie

W tegorocznej edycji kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda postanowiła rozszerzyć zakres regulaminowy nagrody o dodatkowe aspekty:

  • szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat;
  • uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym;
  • innowacyjne projekty związane z  ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego;
  • całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.

Geneza nagrody

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem znaleźli się m.in. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Anda Rottenberg, prof. Norman Davies, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda. Laureatem jubileuszowej XX  edycji nagrody został ks. bp. Waldemar Pytel, nagrodzony za ponad 30-letni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy – miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki niezwykłej determinacji ks. bp. Waldemara Pytla, Świdnica jest dzisiaj autentycznym miejscem dialogu między kulturami i narodami.

 

Do pobrania:

 

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości