Aktualności

Obrót elektroniczny i e-punkt

$image_alt

Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT" to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.

Handel elektroniczny jest branżą, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, szczególnie w Polsce, która jest europejskim liderem pod względem wzrostu wartości rynku. Pomimo znacznego potencjału, nie jest to jednak branża łatwa. Jej funkcjonowanie jest bowiem uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie ma w tym przypadku jednej ustawy, która regulowałaby wszystkie zagadnienia związane z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi wiele problemów, szczególnie wśród małych przedsiębiorstw. Pomocne w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania e-punktu przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz adresowane są do każdego, kto w swojej działalności zawodowej lub prywatnej korzysta z Internetu.

Działania e-punktu mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Są one realizowane poprzez opracowywanie oraz udostępnianie publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych, promocję e-punktu i jego oferty podczas wydarzeń zewnętrznych (targi, konferencje, seminaria itp.), a także prowadzenie strony internetowej pod adresem www.e-punkt.gov.pl. Strona zawiera informacje oraz porady na temat prawa obrotu elektronicznego, w tym: artykuły tematyczne, aktualności, bazę aktów prawnych, e-booki, nagrania wideo z przeprowadzonych e-seminariów, a także formularz zadawania pytań, za pomocą którego można zadać pytanie związane z zagadnieniami obrotu elektronicznego.

W ramach działalności e-punktu opracowane zostały 2 publikacje elektroniczne, które są szczególnie przydatne w kontekście nadchodzących zmian przepisów konsumenckich: „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach" oraz „Dyrektywa konsumencka – opis wybranych zmian".

Zobacz:

 

Opr. BMG 

view szablon artykułu