Aktualności

Pracuj z godnością

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/jesadaphorn

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do uczestnictwa w bezpłatnych projektach dotyczących problemu mobbingu. Im szybciej osoba dotknięta przemocą w pracy postanowi szukać pomocy, tym prędzej zakończą się jej cierpienia.

I. Pracuj z godnością – dofinansowane przez miasto Gdańsk, realizowany do 31 grudnia 2015 r. 

II. Udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc – dofinansowane przez województwo pomorskie, realizowany do 15 grudnia 2015 r.

 • kierowane do  mieszkańców Gdańska i województwa pomorskiego,
 • biorących udział w procesie pracy – osób zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem mobbingu.

Uczestnicząc w nich można uzyskać nieodpłatnie:

 • pomoc prawną;
 • pomoc psychologiczną grupową w postaci spotkań w otwartej grupie wsparcia prowadzonych przez psychologa, gdzie w ramach realizowanego programu pt. „Pracuję bez lęku", można:
  - otrzymać wsparcie i pomoc od osób rozumiejących ten problem;
  - spotkać osoby o podobnym doświadczeniu;
  - uzyskać:
  * wiedzę o mechanizmach i konsekwencjach  przemocy  w pracy;
  * diagnozę sytuacji;
  * pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych;
  * podjęcie działań prowadzących do pozytywnej zmiany;
  * pomoc w odzyskaniu utraconych praw;
  * motywację do aktywnego uczestnictwa w grupie i udzielanie wzajemnego wsparcia z wykorzystaniem własnej wiedzy i umiejętności.      

Zajęcia odbywają się we wtorki, od godz. 17.00 do 19.00, w pomieszczeniach użyczonych przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska przy ul. Warzywniczej 10 w Gdańsku.

III. Warto coś dobrego dla siebie zrobić

Zadanie nieodpłatne dla uczestników – Dialog, rozwój, demokracja – dofinansowane przez miasto Gdańsk, kierowane do mieszkańców biorących udział w procesie pracy:

 • reprezentantów różnych środowisk pracowniczych: pracowników i pracodawców mających wpływ na kształtowanie w zakładzie pracy przestrzegania zasad współżycia społecznego;
 • niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska;
 • w szczególności zaś osób zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem mobbingu i ich rodzin odczuwających jego skutki.

W ramach zadania realizowany jest program pt. „Wiem, ufam, pracuję" – pięć spotkań edukacyjnych o aspektach zjawiska lobbingu, połączonych z rozwijaniem umiejętności przeciwdziałania i radzenia sobie:

 • spotkania nieodpłatne dla uczestników,
 • w grupie otwartej mieszanej do 15 uczestników,
 • w sobotę ostatniej dekady każdego miesiąca,
 • w godz. od 9.00 do 15.00,
 • w systemie wykładowo – warsztatowym,
 • w pomieszczeniu udostępnionym przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Warzywniczej 10,
 • każdy z uczestników otrzyma pakiet edukacyjny oraz zaświadczenie uczestnictwa.

 Aktualnie prowadzony jest nabór na spotkanie w sobotę, 20 czerwca 2015 r.

Tematyka zajęć:

1. Podstawowe informacje o lobbingu – czym jest mobbing; elementy działań mobbingowych; przyczyny sprzyjające powstawaniu mobbingu; płaszczyzny działań mobbingowych; etapy mobbingu.

2. Zarys uregulowań prawnych dotyczących mobbingu – Ustawa zasadnicza a mobbing; prawo pracy, cywilne, karne; procedury dyscyplinarne.

3. Skutki mobbingu – osobiste, rodzinne, dla organizacji, społeczne; zdrowotne (nerwobóle, choroba wrzodowa itd.); psychologiczne (stres w pracy);motywacyjne (wypalenie zawodowe).

4. Cechy mobbingu według kryterium Heinza Leymanna.

5. Ofiary mobbingu (bezpośrednie – ofiara, pośrednie – rodzina, znajomi, współpracownicy). Co może zrobić ofiara; diagnoza sytuacji mobbingowej; moja postawa wobec mobbingu (postawa agresywna, uległa, asertywna); relacja pracodawca/przełożony (analiza transakcyjna); konflikt w pracy; komunikacja w pracy.  

6. Skuteczne sposoby walki z mobbingiem – autoprezentacja, poczucie wartości, konflikt, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem.

7. Co może, powinien zrobić pracodawca, aby przeciwdziałać zjawisku.

Zgłoszenia drogą: 

 • telefoniczną – 58 301 98 72, 795 159 795
 • internetową – e-mail osa_stowarzyszenie@wp.pl
 • pocztową – ul. Warzywnicza 10/C/7, 80-838 Gdańsk
 • osobiście – czwartki, w godz. 17.00-19.00, w Punkcie Konsultacyjnym w Gdańsku przy ul. Warzywniczej 10/A.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA

Oprac. AK

view szablon artykułu

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej