Aktualności

Pracownicy socjalni na wagę Srebrnego Drzewka. Społecznicy nagrodzeni w swoje święto [ZDJĘCIA]

Jednym z nagrodzonych był Arkadiusz Kiemczyński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (na zdjęciu: drugi z lewej strony). Fot. Marcin Szumny
Jednym z nagrodzonych był Arkadiusz Kiemczyński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszce (na zdjęciu: drugi z lewej strony). Fot. Marcin Szumny

Pięć osób z Pomorza otrzymało wyróżnienie marszałka województwa pomorskiego za działalność na rzecz integracji i pomocy społecznej. Marszałkowie Mieczysław Struk i Agnieszka Kapała-Sokalska wręczyli statuetki laureatom w piątek, 15 listopada podczas specjalnej konferencji w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Tego dnia obchodzono także Dzień Pracownika Socjalnego.

 

Podczas konferencji „Efektywne rozwiązania w obszarze pomocy i integracji społecznej na przestrzeni ostatnich 20 lat" wykład o mądrym pomaganiu wygłosił Szymon Hołownia. Specjaliści rozmawiali także o pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie.

 

Nagrodzeni społecznicy z Gdańska, Damaszki, Kwidzyna i Słupska

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Srebrne Drzewko przyznawana jest od 13 lat. To wyróżnienie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do realizacji działań w zakresie pomocy i integracji społecznej na Pomorzu. Chodzi m.in. o wypracowywanie dobrych praktyk oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W tym roku kapituła konkursu z 21 zgłoszeń wybrała pięciu laureatów:

  • Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie w Gdańsku – za zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.
  • Arkadiusz Kiemczyński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszce – za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
  • Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwój usług społecznych, działalność na rzecz rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych oraz pracy ze społecznością lokalną, upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej, a także wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.
  • Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk.
  • Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

 

 

Nagrody laureatom wręczyli marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska. – Pracownicy socjalni na co dzień wykazują się bardzo często ogromną empatią i zrozumieniem – powiedział Mieczysław Struk. – Zostawiają swoim podopiecznym cząstkę siebie. W pracy łączą różne kompetencje: znajomość prawa, umiejętność poruszania się w środowisku administracji publicznej i znajomość nauk społecznych. Bardzo często narażeni są na wiele zagrożeń. Niestety, ich praca nie zawsze jest odpowiednio doceniana. Dlatego też pracownicy pomocy społecznej zasługują na szczególne podziękowania. Życzę państwu wszystkiego najlepszego, samych sukcesów oraz odpowiednich, godnych warunków pracy – zaznaczył marszałek Struk.

Termin wręczenia nagród nie był przypadkowy – 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.

 

Prawie 7 tys. pracowników socjalnych na Pomorzu

W całym województwie pomorskim codziennie pracuje 6812 pracowników socjalnych. Najwięcej z nich działa w Ośrodkach Pomocy Społecznej (3189 osób) oraz w Domach Pomocy Społecznej (2563 osoby). Społecznicy pomagają także w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (486 osoby) i w Ośrodkach Wsparcia (518 osób).

– Nie zapominamy, że w centrum uwagi samorządu jest przede wszystkim mieszkaniec. Każdy, bez względu na jego pozycję, stan posiadania czy rolę społeczną – mówił podczas wystąpienia w filharmonii Mieczysław Struk. – Zależy nam na trwałej integracji wszystkich mieszkańców naszego województwa, w tym szczególnie tych, którzy na co dzień borykają się z różnymi utrudnieniami, ograniczeniami, wykluczeniem społecznym. Dlatego już od ponad 20 lat kreujemy przystosowaną do zmian demograficznych, społecznych i gospodarczych politykę społeczną na Pomorzu. Obecnie najważniejszymi wyzwaniami są m.in.: starzenie się społeczeństwa, wzrost znaczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy długotrwale chorych – podkreślił Struk.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, potrzebujące wsparcia i pomocy mogą korzystać 123 Ośrodków Pomocy Społecznej, 16 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 46 Domów Pomocy Społecznej, 22 Centrów Integracji Społecznej, 12 Klubów Integracji Społecznej, 39 Dziennych Domów „Senior+". Do ich dyspozycji jest także 79 placówek, które zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 

Fot. Marcin Szumny

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka