Aktualności

Poznaj losy kolekcji dawnego Muzeum Miejskiego w Gdańsku. Seminarium naukowe w Pałacu Opatów

Wystawa rzeźb Fritza Klimscha prezentowana w Wielkim Refektarzu w 1942 r.
Wystawa rzeźb Fritza Klimscha prezentowana w Wielkim Refektarzu w 1942 r. Fot. ze zbiorów MNG

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na seminarium poświęcone historii kolekcji przedwojennego Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum Danzig) oraz jego dziejom podczas II wojny światowej. Wydarzenie zostanie zorganizowane w czwartek, 21 listopada 2019 r. w Pałacu Opatów.

 

Seminarium jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych historią Gdańska oraz działaniami podejmowanymi w celu ochrony jego dziedzictwa kulturowego.

 

Nowe i nieznane dotychczas ustalenia

Wszystkie prowadzone od wielu lat działania pracowników Muzeum Narodowego w Gdańsku mają na celu zgromadzenie jak najpełniejszego materiału dotyczącego przeszłości placówki, proweniencji dzieł, ich historii i losów wojennych.

– Tegoroczny projekt „Badanie strat wojennych" obejmował digitalizację oraz opracowanie materiału ikonograficznego i archiwalnego w instytucjach zagranicznych i polskich dotyczącego gdańskiej instytucji. Przyjmuje się, że obecnie każdy dział naszego muzeum posiada od 40 do 60 procent kolekcji przedwojennej – informuje Małgorzata Posadzka, kierownik Działu Marketingu i rzecznik prasowa MNG.

Podczas seminarium zostaną przedstawione referaty, których autorzy zaprezentują nieznane dotychczas ustalenia uzupełniające wiedzę na temat historii kolekcji, funkcjonowania przedwojennego Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum Danzig), roli, jaką ta instytucja odgrywała w Gdańsku, oraz osób, które były z nią związane i decydowały o jej charakterze.

 

Seminarium poświęcone projektom „Badanie strat wojennych":
(Nie)zapomniane. Historia kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku

 • 21 listopada 2019 r., czwartek, godz. 10.00-16.00
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
 • ul. Cystersów 18
 • Gdańsk-Oliwa
 • wstęp – wolny

 

Program:

 • godz. 9.45 – przywitanie uczestników oraz krótkie wprowadzenie na temat projektu „Badanie strat wojennych" – Alicja Andrzejewska-Zając,
  dr Magdalena Mielnik
 • godz. 10.00-10.30 – „Ostoja oświaty i azyl
  dla sztuki". Historia powstania Muzeum Miejskiego w Gdańsku – Katarzyna Wojtczak
 • godz. 10.30-10.45 – Pierwsze wystawy w budynku dawnego klasztoru franciszkańskiego –
  dr Magdalena Mielnik
 • godz. 10.45-11.00 – Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Provinzial-Kunstgewerbemuseum) w dawnym klasztorze franciszkanów: historia, ekspozycje, zabytki – Lech Łopuski
 • godz. 11.00-11.15 – Dawna kolekcja cyny
  ze zbiorów Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Provinzial-Kunstgewerbemuseum – Anna Baranowska-Fietkiewicz
 • godz. 11.15-11.30 – W stronę Muzeum. Kolekcja rycin Jakoba Kabruna jako zjawisko społeczne
  i kulturowe w osiemnastowiecznym Gdańsku – Alicja Andrzejewska-Zając
 • godz. 11.30-11.45 – John Stoddart. Sylwetka artysty oraz charakterystyka jego twórczości – Katarzyna Kita
Plakat seminarium Badanie strat wojennych

 

 • godz. 11.45-12.00 – przerwa
 • godz. 12.00-12.15 – Walter Mannowsky i zabytkowe tekstylia w Gdańsku – Beata Sztyber
 • godz. 12.15-12.30 – Kolekcja rzeźby gdańskiego Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł a Wielkie Niemieckie Wystawy Sztuki w Monachium – Weronika Grochowska
 • godz. 12.30-12.45 – Kolekcjoner Rudolf Patschke. Proweniencja trzech obrazów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku – Helena Kowalska
 • godz. 12.45-13.00 – Kilka uwag na temat proweniencji dzieł z kolekcji malarstwa europejskiego
  z Muzeum Narodowego w Gdańsku – dr Beata Purc-Stępniak
 • godz. 13.00-13.15 – Pracownia fotograficzna i jej pracownicy w Muzeum Miejskim w Gdańsku – Sylwia Parais
 • godz. 13.15-14.00 – przerwa i dyskusja
 • godz. 14.00-16.00 – Seminarium poświęcone projektowi „Badanie strat wojennych MNG. Kwerendy krajowe wraz z opracowaniem". Opracowanie spisu 10 tysięcy szklanych negatywów z Archiwum Państwowego w Gdańsku

 

Wydarzenie na Facebooku

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości