Aktualności

Porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku dotyczące rozwoju turystyki kajakowej

Podpisanie porozumienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski w piątek, 16 grudnia 2016 r. podpisali porozumienie, pomiędzy województwem pomorskim i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku, dotyczące rozwoju turystyki kajakowej.

 

Dzięki porozumieniu, które określiło zasady współpracy przy realizacji przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Szlaki Kajakowe, będzie możliwe zwiększenie roli zrównoważonej turystyki na terenach leśnych poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej związanej z obsługą ruchu kajakowego polegającej na:

  • poprawie bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej (przenoski, przystanie i stanice kajakowe, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków, miejsca etapowe, oznakowanie szlaku, monitoring ruchu kajakowego) oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki,
  • udostępnieniu turystom, w tym kajakarzom, dziedzictwa kulturowego
  • i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich szlaków wodnych,
  • ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • popularyzacji aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej,
  • poprawie stanu środowiska naturalnego na pomorskich szlakach wodnych, w tym zrównoważone wykorzystanie obszarów objętych systemem Natura 2000,
  • stworzeniu atrakcyjnego produktu turystycznego mającego na celu wzmocnienie marki Pomorskie Szlaki Kajakowe,
  • stworzeniu warunków do powstania nowych miejsc pracy,
  • stworzeniu warunków rozwoju przedsiębiorstw w ramach powstałego produktu turystycznego.


W sumie na 34 szalkach wodnych zaplanowano do realizacji 17 projektów, na które składają się 222 zadania. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie oznakowanych blisko 1000 km szlaków kajakowych zarówno od strony wody, jak i lądu.

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka