Aktualności

Porozumienie w sprawie budowy Węzła Karwiny

$image_alt

Prezydenci miast Gdyni i Sopotu Wojciech Szczurek i Jacek Karnowski podpisali wczoraj porozumienie dotyczące budowy transportowego węzła integracyjnego wokół przystanku PKM Gdynia Karwiny. W spotkaniu udział wziął również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Miasta przygotują kompletną dokumentację aplikacyjną niezbędną do uzyskania współfinansowania przedsięwzięcia oraz wspólnie pozyskają finanse na realizację węzła w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przygotowanie dokumentacji planowo rozpocznie się w roku 2015, a realizacja przedsięwzięcia najwcześniej w 2016 roku. Wstępnie szacowany koszt projektu to 80 milionów złotych, w tym dofinansowanie unijne to około 70 proc. wartości. 

- W ramach realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w Gdyni powstaną dwa przystanki: Gdynia-Stadion a także Gdynia-Karwiny. Oba mają kosztować około 34-35 mln złotych. Ale same przystanki nie spełniałyby swojej funkcji, gdybyśmy nie doprowadzili do zintegrowania transportu wokół nich – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Komisja Europejska wyraźnie formułuje priorytety na najbliższy okres programowania. Jednym z nich jest transport publiczny. Dziś śmiało możemy powiedzieć gdynianom, sopocianom, wszystkim mieszkańcom Pomorza, że jednym z działań w tym kierunku jest kolej metropolitalna i budowa węzłów integracyjnych. Cieszę się, że prezydenci obu miast już teraz, kiedy nawet jeszcze nie są zakończone negocjacje z Komisją Europejską na temat ostatecznego kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego, rozpoczynają współpracę, która zaowocuje korzyściami dla mieszkańców całego regionu – podkreślił marszałek. 
 


Fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz

Zakres przedsięwzięcia obejmie budowę infrastruktury węzła z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę parkingów Bike&Ride, Park&Ride oraz Kiss&Ride, dostosowanie niezbędnej infrastruktury transportu publicznego, przebudowę niezbędnej infrastruktury drogowej w obrębie Węzła Karwiny i dróg prowadzących do węzła z terenu zarówno Gdyni, jak i Sopotu oraz budowę dróg rowerowych prowadzących do Węzła Karwiny z terenu zarówno Gdyni, jak i Sopotu. 

Planowany przystanek PKM Gdynia Karwiny zlokalizowany będzie w okolicy skrzyżowania ulic Sopockiej i Wielkopolskiej. Wspólna inwestycja obu miast zapewni prawidłową dostępność komunikacyjną do Węzła Karwiny, na co nie pozwala obecny stan infrastruktury drogowej. 

- Podpisane dziś porozumienie jest skutkiem zmieniającej się rzeczywistości obu miast. Pomorska Kolej Metropolitalne jest jednym z elementów, które w sposób rewolucyjny tę rzeczywistość zmieni. Powstaną zupełnie nowe przyzwyczajenia komunikacyjne, a węzły komunikacyjne wokół przystanków PKM mają to ułatwić – mówił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. 

- Jeszcze w tym roku, w grudniu Sopot i Gdynia podpiszą następne porozumienie dotyczące kolejnego projektu unijnego. Na razie jego temat niech zostanie tajemnicą – zapowiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski. 

 

view szablon artykułu