Aktualności

Porozumienie o zrównoważonym rozwoju lasów

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek Mieczysław Struk i Bożena Sikora, dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisali w obecności ministra środowiska Macieja Grabowskiego porozumienie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Gdańsk dotyczące współpracy w zakresie działań mających na celu zrównoważony rozwój lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ze względu na swoje położenie w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskiej, stanowią zielone płuca Trójmiasta. Są one niezwykle cenionym miejscem rekreacji i wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Trójmiasta, ale dla całego regionu Pomorza. Są także lasami gospodarczymi na terenie, których realizowana jest zrównoważona gospodarka leśna, pełniąca szczególną rolę dla rozwoju regionu. Zawarcie porozumienia ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy wszystkimi funkcjami jakie pełnią te lasy tak, by zachować je dla przyszłych pokoleń.

Porozumienie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważone funkcjonowanie tego obszaru, w tym także współpracy z lokalnym społeczeństwem. Za podpisaniem dokumentu przemawia m.in. fakt, iż lokalizacja tak dużego obszaru na styku z dużą aglomeracją miejską, przy równoczesnej konieczności łączenia funkcji ochronnych, rekreacyjnych i gospodarczych wymaga podjęcia wspólnych działań mających na celu zmniejszenie presji urbanizacyjnej na ten teren. Istotne jest współdziałanie w zakresie podnoszenia świadomości mieszkańców i turystów, w zakresie wartości jakie niesie ze sobą park krajobrazowy, ale także ograniczeń, które muszą zostać wprowadzone aby park ten służył następnym pokoleniom.

Współpraca ta będzie m.in. polegać na opracowaniu diagnozy wraz z wypracowaniem rekomendacji dla funkcjonowania obszaru lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w kontekście równoważenia funkcji przyrodniczej, gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej; współdziałania w zakresie edukacji przyrodniczej i leśnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju; weryfikacji sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych na terenie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wypracowanie ich jednolitego oznakowania; a także w ramach komunikacji społecznej opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej odnośnie możliwych form udostępniania lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zachowania funkcji ochronnej i gospodarczej oraz planowanych przedsięwzięć na terenie Parku.

 

MP 
Fot. Sławomir Lewandowski

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka