Aktualności

Porozumienia terytorialne podpisane

$image_alt
MOF Malbork – Sztum. Fot. Sławomir Lewandowski

Uroczystość podpisania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego: Bytowa, Chojnic – Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka – Sztumu, Słupska oraz Starogardu Gdańskiego odbyła się 29 czerwca 2015 r. Porozumienia to efekt dwóch lat negocjacji samorządów lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych (czyli reprezentacji MOF) z Zarządem Województwa Pomorskiego (ZWP).

Porozumienia dotyczą konkretnych przedsięwzięć rozwojowych, współfinansowanych przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), zarządzanego przez ZWP. Przedmiotem ZPT są uzgodnione i spójne pakiety przedsięwzięć – przede wszystkim z zakresu transportu zbiorowego, sieci ciepłowniczych, przetwarzania odpadów, zagospodarowania wód opadowych, usług zdrowotnych i e-zdrowia, aktywizacji zawodowej, edukacji przedszkolnej czy szkolnictwa wyższego. Przedsięwzięcia te będą preferowane w systemie wyboru projektów do RPO WP. Natomiast w przypadku przedsięwzięć kwalifikujących się do krajowych programów operacyjnych – Zarząd Województwa i partnerzy z MOF podejmować będą wspólne działania na rzecz pozyskania środków.

Zrealizowane zostaną m.in.: rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów w Bytowie, utworzenie oddziału diabetologii w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją dworca PKP w Kościerzynie, mała retencja rzeki Liwy w Kwidzynie, aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców MOF Lęborka, e-zdrowie w MOF Malborka Sztumu, modernizacja i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych Ustki i Słupska oraz upowszechnienie edukacji przedszkolnej w MOF Starogardu Gdańskiego.

Łącznie, w ośmiu ZPT uzgodniono 63 przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w RPO WP o łącznej wartości około 1,1 mld złotych (przy czym szacunkowa wartość ich dofinansowania ze środków UE wynosi prawie 700 mln złotych).

MOF

Liczba projektów

Szacunkowa wartość ogółem w zł

Szacunkowa wartość dofinansowania w zł

  Bytów

8

65 086 220

39 206 665

  Chojnice – Człuchów

11

233 929 650

148 871 163

  Kościerzyna

5

87 855 396

56 758 623

  Kwidzyn

4

55 000 000

32 480 000

  Lębork

8

123 945 642

76 166 049

  Malbork – Sztum

9

163 748 328

105 932 064

  Słupsk

12

263 818 857

161 159 076

  Starogard Gdański

6

122 822 000

77 960 000

SUMA

63

1 116 206 093

698 533 639

Fotografie: Sławomir Lewandowski

Opr. BMG

view szablon artykułu

Aktualności