Aktualności

Ponad 30 miliardów złotych dla Pomorza

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Kontrakt Terytorialny to jeden z najważniejszych dla Pomorza instrumentów finansowania przedsięwzięć, o kluczowym znaczeniu dla jego rozwoju w perspektywie 2020 roku. W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste podpisanie Kontraktu Terytorialnego pomiędzy Rządem RP i samorządem województwa pomorskiego.

W uroczystości udział wzięła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Fot. Sławomir LewandowskiUdział w konferencji wzięli partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele samorządów terytorialnych, administracji publicznej, społeczności akademickiej, instytucji reprezentujących przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i społecznych. Uczestnicy w trakcie spotkania porozmawiali o roli Kontraktu Terytorialnego w polityce regionalnej kraju, a także jego znaczeniu dla rozwoju Pomorza.

- Treść Kontraktu Terytorialnego stanowi rezultat negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - Zgodnie z tą umową, na Pomorzu zostanie zaangażowane ok. 30,5 mld zł na działania z zakresu polityki rozwoju. Będzie to m.in. rozbudowa drogi S7, budowa obwodnicy Kościerzyny, rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, modernizacja lądowiska przy szpitalu w Sztumie. To tylko niektóre przykłady, bo tych zadań jest znacznie więcej – dodał marszałek.

Fot. Sławomir LewandowskiW Kontrakcie uzgodnione zostały priorytetowe cele i przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla rozwoju województwa i całego kraju. Są to działania z zakresu m.in.: transportu, rozwoju gospodarczego, energetyki i środowiska. 

view szablon artykułu