Aktualności

Ponad 3 mln zł na wsparcie dla gdyńskich rodzin. Na co będzie przeznaczona pomoc?

Na zdj. od lewej. wiceprezydent Gdyni Michał Guć, marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.
Fot. Sławomir Lewandowski

Pomocą zostaną objęte rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na stworzenie klubu rodzica, warsztaty kompetencyjne dla młodzieży czy wsparcie rodzin w organizacji czasu wolnego. Gdyńskie rodziny skorzystają z takiej pomocy do grudnia 2019 r.

 

Projekt to wspólne przedsięwzięcie Gdyni i 9 organizacji pozarządowych. Wartość umowy wynosi ponad 3,6 mln zł, z czego z funduszy europejskich pochodzi ponad 3 mln zł.

 

Do kogo po pomoc?

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, 14 marca 2017 r. podpisali z wiceprezydentem Gdyni Michałem Guciem umowę o dofinansowanie projektu – „Rozwój usług społecznych w Gdyni".

– Jest to niezwykle ważne, że aż 9 organizacji pozarządowych uczestniczy w realizacji przygotowanego przez Gdynię projektu z zakresu usług społecznych – podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Partnerzy projektu to: Stowarzyszenie 180 Stopni, Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba", Gdyńskie Stowarzyszenie Familia, Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava, Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl.

 

Kto i co zyska?

– Tak wielkiego projektu społecznego jeszcze nie mieliśmy – zaznaczył wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

W przedsięwzięciu ma wziąć udział 331 mieszkańców Gdyni – dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

W ramach działań planuje się m.in.:

  • utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych;
  • pracę socjalną z rodziną;
  • działania wspierające rodziny w organizacji czasu wolnego:
  • tworzenie grup samopomocy np. ogrodniczych, krawieckich, stolarsko-meblarskich;
  • warsztaty dla młodzieży z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, ekonomicznego, psychoedukacji seksualnej;
  • powstanie klubu rodzica, który zorganizuje zbiórki żywności, zajęcia kulinarne czy warsztaty rękodzieła.

 

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej