Aktualności

Ponad 260 mln zł na poprawę jakości edukacji w województwie pomorskim

Chłopiec i dziewczynka siedzą przy komputerze w szkole
Dzięki dofinansowaniu do szkół trafi nowoczesny sprzęt. Fot. ©Depositphotos/SimpleFoto

111 projektów otrzyma dofinansowanie unijne na poprawę jakości edukacji ogólnej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził właśnie wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym jest jednym z kluczowych kierunków działań samorządu województwa pomorskiego. Dlatego, aby kompleksowo i równomiernie wspierać rozwój całego regionu, w konkursie tym przewidziano wymóg, by organy prowadzące zapewniły dofinansowanie dla minimum 60 proc. szkół i placówek oświatowych im podległych.

Cieszę się, że tak duże środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zostaną na poprawę jakości edukacji w województwie pomorskim – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki dotacjom wsparcie otrzyma blisko 94 tys. uczniów i 9,5 tys. nauczycieli z Pomorza, a także uda się wyposażyć aż 720 szkół w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wierzę, że działania zaplanowane we wszystkich projektach wpłyną pozytywnie na rozwój kreatywności i innowacyjności wśród młodych ludzi, co w przyszłości pozwoli im skutecznie odnaleźć się na rynku pracy.

Aby otrzymać unijne wsparci,e beneficjenci musieli przeprowadzić diagnozy w obszarze edukacji, które pozwoliły trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół. Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować może m.in.:

  • przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy,
  • rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów,
  • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie

 

view szablon artykułu