Aktualności

Ponad 17 mln zł na wsparcie małych firm z Pomorza

Podpisanie umów między Pomorskim Funduszem Rozwoju a pośrednikami finansowymi. Fot. M. Ochocki/KFP
Fot. M. Ochocki/KFP

Pomorski Fundusz Rozwoju – spółka samorządu województwa pomorskiego – podpisała dwie umowy z pośrednikami finansowymi: Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gdańsku oraz stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka z Pasłęka na łączną kwotę 17,2 mln zł.

Uroczystość z udziałem wicemarszałka województwa pomorskiego Wiesława Byczkowskiego odbyła się w czwartek, 27 października 2016 r., na stadionie Energa Gdańsk.

Umowy podpisane zostały z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z wkładów wniesionych do instrumentów inżynierii finansowej w ramach poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, przez Pośredników Finansowych, których wyłącznym dysponentem jest samorząd województwa pomorskiego, angażowanych w celu dalszego wspierania mikro i małych przedsiębiorstw z naszego regionu.

Dzięki umowom powstaną i będą rozwijać się mikro i małe przedsiębiorstwa w województwie pomorskim, nastąpi wzrost konkurencyjności tych firm, ich skłonności do inwestycji i wprowadzania innowacji, a także utworzone zostaną nowe miejsca pracy oraz nastąpi rozwój samozatrudnienia (w tym wśród osób bezrobotnych i absolwentów), a tym samym zmniejszenie poziomu bezrobocia.

Informacje o podpisywanych umowach:

  • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

Przyznana kwota wsparcia: 15 000 000 zł

Podstawowym celem umowy będzie zwiększenie dostępności kapitału dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, które mają trudności w pozyskaniu zewnętrznego finansowania na rozpoczęcie i rozwój swojej działalności ze źródeł komercyjnych z powodu niedysponowania wystarczającymi zabezpieczeniami. Realizacja umowy przyczyni się do zwiększenia efektywności i dostępności systemu poręczeń kredytów/pożyczek w województwie pomorskim, w tym na terenach o niższej aktywności gospodarczej i słabych strukturalnie.

Dzięki realizacji umowy fundusz zamierza ułatwić dostęp do kapitału co najmniej 60 mikro i małym przedsiębiorcom poprzez udzielenie im poręczeń do łącznej wartości blisko 20 mln zł.

  • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka z siedzibą w Pasłęku

Przyznana kwota wsparcia:  2 200 000 zł

W ramach realizacji umowy zapewniony zostanie dostęp do zewnętrznych źródeł inwestowania, co przyczyni się do rozwoju MŚP (poprawi kondycję firmy, a to wpłynie na utrzymanie firmy, jej rozwój
i podniesienie konkurencyjności).

Wsparcie otrzyma 20 mikro i małych przedsiębiorstw, zostanie im udzielonych 25 pożyczek o łącznej wartości 2 315 789,47 zł. 

view szablon artykułu