Aktualności

Ponad 1,42 mln zł na teleopiekę w powiecie kartuskim. Powstaną też kluby aktywności dla seniorów

Marszałek Wiesław Byczkowski i starosta kartuski Janina Kwiecień
Marszałek Wiesław Byczkowski i starosta kartuski Janina Kwiecień. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Dzięki unijnej dotacji w powiecie kartuskim zacznie funkcjonować system całodobowej teleopieki. Utworzone też zostaną kluby aktywności Nestor, w których prowadzone będą zajęcia dla seniorów. Z bezpłatnej pomocy skorzysta 175 osób.

 

Marszałek Wiesław Byczkowski podpisał w środę, 14 marca 2018 r., umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego realizacji usług społecznych w powiecie kartuskim. Jego celem jest pomoc mieszkańcom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

– Cieszę się, że władze powiatu kartuskiego widzą konieczność nie tylko budowy infrastruktury, ale także konieczność wspierania inwestycji w człowieka – zaznaczył marszałek Byczkowski.

 

Oferta dla seniorów

Wsparcie skierowane zostanie do osób, które mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, z długotrwałymi chorobami, ubogich i samotnych. Projekt zakłada wdrożenie systemu teleopieki działającego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Utworzonych też zostanie pięć klubów aktywności Nestor w Sierakowicach, Gowidlinie, Paczewie, Stężycy i Węsiorach, które będą prowadzić zajęcia metodą uniwersytetu ludowego. Ponadto w ramach projektu zaplanowano specjalne szkolenia dla osób z otoczenia osób starszych oraz służb świadczących pomoc osobom niesamodzielnym.

 

 

Łącznie wsparciem objętych zostanie 175 osób, a dla wszystkich uczestników udział w projekcie będzie bezpłatny.

 

Projekt powiatu kartuskiego to przedsięwzięcie partnerskie, realizowane przy współpracy samorządów gminnych z Sierakowic, Stężycy i Sulęczyna, a także organizacji pozarządowych: Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 oraz Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 1,42 mln zł, a czego 1,35 mln zł to wsparcie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka