Aktualności

Pomorze jest dobrym miejscem do życia! Bez wstąpienia Polski do UE mogłoby być zupełnie inaczej. Debata z cyklu Przyszłość Europy

Debata „Europa pod Polskim Niebem – polityka spójności i wybory do Parlamentu Europejskiego
Debata „Europa pod Polskim Niebem – polityka spójności i wybory do Parlamentu Europejskiego". Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

W debacie na temat przyszłości Europy udział wzięli uczniowie pomorskich szkół, samorządowcy i politycy. Wśród nich byli m.in. europoseł Janusz Lewandowski i marszałek Mieczysław Struk. Rozmawiali o polityce spójności i istocie UE. Dyskusja odbyła się 28 lutego 2019 r. w sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej, które działa na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju województwa. Pośredniczy w kontaktach między organizacjami z Pomorskiego a instytucjami europejskimi i partnerami UE.

 

Największy rozwój od 40 lat

W tym roku będziemy świętować 15 lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. – Dynamiczne zmiany w naszym regionie nie byłby możliwe, gdyby Polska nie weszła w 2004 r. do UE – mówił Mieczysław Struk. Podkreślał wkład UE w rozwój Pomorza i całego kraju, jak wiele dzięki temu się zmieniło. – Obecnie mamy największy od 40 lat wzrost gospodarczy. Zmiany widać gołym okiem. To inwestycje transportowe, portowe, gospodarcze, kulturalne i społeczne. – podkreślał marszałek. To wszystko spowodowało, że Pomorze stało się najlepszym miejscem do życia w Polsce. Przyciąga coraz więcej inwestorów, swoje siedziby mają tu potężne firmy, a do pracy przyjeżdżają mieszkańcy innych regionów Polskich.

 

Ważna opinia

Ważnym elementem spotkania było przedstawienie opinii marszałka, dotyczącej strategii spójności. Mieczysław Struk jest członkiem Komitetu Regionów UE, czyli zgromadzenia przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska konsultują z Komitetem Regionów projekty aktów prawnych, w szczególności tych, które dotyczą kompetencji władz lokalnych. Ponadto Komitet Regionów może z inicjatywy własnej opracowywać opinie, by wyrazić własne zdanie w ważnych i aktualnych kwestiach. Taką sprawą jest bez wątpienia polityka spójności, dzięki której regiony mają szansę na zrównoważony rozwój. Właśnie trwają prace nad opracowaniem dokumentu, jaki obowiązywać będzie po roku 2020. Temat wzbudza wiele kontrowersji, m.in. ze względu na plany zmniejszenia środków na strategię spójności.

Opinia „Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności" podkreśla, że bez dobrej polityki spójności UE nie ma realnych możliwości konkurowania na arenie międzynarodowej, a różnice między regionami będą się powiększać. – Brak polityki spójności oznacza coraz większe tarcia między państwami, a to może doprowadzić do populizmu, braku zaufania do polityków i instytucji unijnych – mówił podczas debaty marszałek Struk. – To polityka spójności pozwala nadrabiać braki rozwojowe, wyrównywać szanse i zapewniać lepszą jakość życia wszystkim obywatelom Europy – tłumaczył Struk. Marszałek zaznaczył, że wszystkie państwa UE grają do jednej bramki, a Europa to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim wartości: tożsamość, solidarność, wolność, demokracja i poszanowanie prawa.

 

To przełomowy rok

W debacie udział wziął także europoseł Janusz Lewandowski, który w swoim wystąpieniu starał się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego istnieje tylko jeden parlament kontynentalny, czyli europejski, a nie ma on swoich odpowiedników np. w Azji czy Afryce? – Tylko nasz kontynent wyciągnął wnioski ze złej i dobrej historii i postanowił wspólnie działać – tłumaczył Janusz Lewandowski. – Europa jest związana kulturowo, jak żaden inny kontynent na świecie. Mamy wspólne korzenie, pamięć i historię. Wszystkim nam zależy na wolności i dobrej przestrzeni do życia – mówił Lewandowski.

Obecna na debacie prof. Beata Przybylska-Maszner zaznaczyła, że rok 2019 jest rokiem historycznym dla UE. W tym roku zmieni się skład Komisji Europejskiej i jej przewodniczący, będziemy wybierać nowy Parlament Europejski, kończy się kadencja przewodniczącego UE, a swoje piętno odciśnie także Brexit. Cały czas trwa także debata na temat nowej perspektywy finansowej i polityki spójności.

view szablon artykułu

Aktualności