Aktualności

Pomorskie inwestuje w człowieka. 26,5 mln zł dofinansowania dla Gdyni i Trójmiasta

Od lewej: wicemarszałek Wiesław Byczkowski, marszałek Mieczysław Struk i Michał Glaser, dyr. Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot
Od lewej: marszałkowie Wiesław Byczkowski i Mieczysław Struk oraz Michał Glaser, dyr. Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot

Ponad 1400 mieszkańców Pomorskiego, w tym 110 z niepełnosprawnościami, skorzysta m.in. ze szkoleń i doradztwa zawodowego oraz warsztatów, mających na celu aktywizację społeczno-zawodową i zwiększenie zatrudnienia.

 

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, 27 lutego 2017 r. podpisali z wiceprezydentem Gdyni Michałem Guciem oraz Michałem Glaserem ze Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot dwie umowy na łączną kwotę dofinansowania 26,5 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

 

Ile pieniędzy i dla kogo w Gdyni?

Projekt „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni" o wartości 9,22 mln zł otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 7,8 mln zł. W programie, realizowanym do 2022 r., weźmie udział 662 mieszkańców Gdyni, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami. Partnerami projektu są: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Gospodarcza.


Od lewej: marszałkowie Wiesław Byczkowski i Mieczysław Struk oraz prezydent Gdyni Michał Guć
Fot. Sławomir Lewandowski

Program ma zaktywizować i zwiększyć zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przewidziano cykl warsztatów tematycznych dotyczących m.in. budżetu domowego, przepisów prawa pracy, systemów pożyczkowych, wychodzenia z długów, systemu ubezpieczeń, dbania o higienę życia codziennego, rozwoju wiedzy w zakresie możliwości rozwiązania problemu bezrobocia w formule samozatrudnienia i aktywności w ramach spółdzielni socjalnej. Zaplanowano też indywidualne doradztwo zawodowe, trening skutecznego poszukiwania pracy i przygotowanie do rozmowy z pracodawcą z elementami autoprezentacji. Nie zabraknie też indywidualnego wsparcia psychologicznego i szkoleń zawodowych oraz doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami (doradca socjalny, psycholog, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe). Ważny jest również wolontariat.

 

Ile wyniesie wsparcie wsparcie dla Dobrej Roboty?

Unijne dofinansowanie w wysokości 18,7 mln zł (całkowity koszt wynosi 21,4 mln zł) otrzyma też drugi projekt Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Wraz z partnerami projektu – Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie, Organizacja Pracodawców Pracodawcy Pomorza, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Fundacja Pokolenia – będzie realizowany do 2020 r . Projekt obejmuje 750 osób zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Przewidziano m.in. zachęcenie do tworzenia lokalnych grup inicjatywnych, które powołają podmioty ekonomii społecznej, doradztwo biznesowe, wsparcie finansowe i pomostowe osób zatrudnianych w przedsiębiorstwach społecznych, udział w targach i wydarzeniach biznesowych.

view szablon artykułu