Aktualności

Pomorskie inteligentne specjalizacje wyróżnione przez Euronews

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

Telewizja Euronews wyróżniła Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Województwo pomorskie zostało docenione za osiągnięcia we wspieraniu rozwoju gospodarczego. Wyróżnienie to przyczyni się do jeszcze lepszej pracy na rzecz przedsięwzięć skupionych wokół specjalizacji i inwestycji znajdujących się na terenie naszego regionu.

Dotychczasowe działania i partnerskie podejście samorządu spowodowało konkretne projekty z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które zostały zaakceptowane do finansowania i są już realizowane w regionie. Wartość tych projektów przekroczyła 1,5 mld zł.

W trakcie emisji program oglądało on-line ponad 2 mln użytkowników.

Zgodnie z zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji jest  interwencja publiczna ukierunkowana na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów istotnych dla regionu branż oraz wyłaniających się inteligentnych specjalizacji regionu. Samorząd województwa pomorskiego zobowiązał się do uruchomienia mechanizmu identyfikacji i weryfikacji obszarów aktywności gospodarczej, które mogą decydować o przyszłej pozycji konkurencyjnej regionu. Mechanizm ten umożliwi koncentrację interwencji i jej elastyczne dostosowywanie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, w tym międzynarodowych.

Zobacz materiał filmowy na Euronews.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza

 

 

 

 

view szablon artykułu