Aktualności

Pomorskie akcenty OPEN DAYS 2013

$image_alt
Fot. UMWP

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2013 w Brukseli był nowy okres programowania i przygotowania samorządów do nowej perspektywy finansowej. Między 7 a 10 października odbyło się ponad sto seminariów i warsztatów. Nasz region reprezentowali m.in. marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Osiągnięcia województwa pomorskiego w zakresie wdrażania projektów ICT oraz rozbudowy pomorskiej sieci szerokopasmowej zaprezentował na konferencji „Microsoft CityNext – szanse, jakie najnowsza technologia stwarza miastom Europy Środkowo-Wschodniej" Mieczysław Struk. Marszałek skupił się na projektach realizowanych w zakresie wsparcia służby zdrowia oraz rozwoju turystyki, przedstawiając: Regionalny System Informacji Medycznej dla Województwa Pomorskiego, Interaktywny System Informacji Turystycznej oraz projekt naukowo-badawczy realizowany wspólnie przez Microsoft oraz województwo pomorskie.
 

Marszałek Struk wziął również udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów, w czasie której aktywnie włączył się w debatę na temat przyszłości poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego. Marszałkowi udało się stworzyć szeroki front poparcia dla zgłoszonych przez siebie poprawek do opinii na temat gazu łupkowego – poprawki poparli członkowie delegacji brytyjskiej, litewskiej, polskiej, a także hiszpańskiej i portugalskiej.

 


Marszałek Mieczysław Struk przedstawił propozycje poprawek do opinii
na temat gazu łupkowego. / Fot. UMWP 

Kolejnym pomorskim akcentem w ramach tegorocznych OPEN DAYS było przyjęcie na sesji plenarnej Komitetu Regionów opinii prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na temat rozwijania przedsiębiorczości w Europie.Opinia, będąca odpowiedzą na komunikat Komisji Europejskiej „Plan działań na rzecz przedsiębiorczości do 2020 roku", została przyjęta jednogłośnie przez zgromadzenie plenarne.

Jak co roku, Pomorze było również reprezentowane na seminarium zorganizowanym przez konglomerat regionów europejskich. W tym roku wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula przybliżyła uczestnikom OPEN DAYS inwestycje dofinansowane ze środków UE, które wpłynęły na rozwój infrastruktury kulturalnej miasta. Prezentacja odbyła się w ramach seminarium „Biznes? Kultura? Turystyka? – wybierz coś dla siebie! Zainspiruj pomysły w dążeniu do wzrostu gospodarczego i miejsc pracy", które przygotowało i skoordynowało Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej".
 
W program OPEN DAYS 2013 wpisała się również wizyta informacyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" dla przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych. Jej uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu stowarzyszenia, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli, a także o możliwościach promocji swojej organizacji i rozwijania współpracy w ramach projektów międzynarodowych.
 

Anna Drążek

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka