Aktualności

Pomorski samorząd chce zorganizować kolonie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń rozmawiali dzisiaj z konsulem Ukrainy w Gdańsku Mironem Jankiwem oraz dyrektorem Caritasu ks. Januszem Steciem na temat możliwości wsparcia poszkodowanych w ostatnich wydarzeniach na Ukrainie.

Uzgodniono, że latem br. na Pomorzu zorganizowane zostaną pod patronatem marszałka Mieczysława Struka kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, szczególnie dla tych młodych ludzi, których rodzice zostali poszkodowani w wydarzeniach ukraińskich. 

- Chcemy w ramach organizowanego przedsięwzięcia zapewnić dojazd dzieci na Pomorze, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zapewnić im atrakcje turystyczne – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Chcemy by tu na Pomorzu mogły odpocząć od traumatycznych przeżyć. 

Swoją pomoc zaoferował już Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który oprócz kolonii planuje także zorganizować szkolenie dla urzędników ukraińskich z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podczas pobytu dzieci zapewniona im zostanie pomoc psychologiczna, a także umożliwiony kontakt z rówieśnikami. 

Do akcji tej włączone będą organizacje ukraińskie z Pomorza oraz organizacje pozarządowe, które współpracują z Ukrainą. Urząd Marszałkowski zwróci się w tej sprawie do gmin, zachęcając do przyjęcia dzieci ukraińskich. Poszukiwani będą także sponsorzy, którzy sfinansują część kosztów pobytu dzieci w Polsce. 
 

Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu