Aktualności

Pomorski plan gospodarki odpadami

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018" za lata 2011-2013 było głównym tematem V sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 26 stycznia br.

Jednym z zasadniczych elementów realizacji planu gospodarki odpadami było określenie zmian ilościowych odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na Pomorzu.

Fot. Sławomir Lewandowski

- Przedstawiono zasadnicze zmiany, które nastąpiły w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, wykonano również analizę porównawczą obejmującą porównanie ilości odpadów wytworzonych w województwie pomorskim, które poddano poszczególnym procesom odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych – mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki.

Celem sprawozdania z realizacji PGO WP 2018 było przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami na terenie naszego regionu w latach 2011-2013. Dokument ten przedstawia m.in. postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnia powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień.

Fot. Sławomir Lewandowski

Podczas sesji radni wybrali także przedstawicieli sejmiku do składu m.in. Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Pomorskiego 2014-2010: Piotra Karczewskiego i Czesława Elzanowskiego; Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: Marię Pawłowską i Piotra Wittbrodta; Regionalnej Rady Ochrony Przyrody: Huberta Lewnę. Ponadto zdecydowano o powołaniu radnego Zenona Odyę na członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

MP
Fot. Sławomir Lewandowski​

view szablon artykułu