Aktualności

Pomorski Kongres Kobiet

$image_alt

Serdecznie zapraszamy na Pomorski Kongres Kobiet, który odbędzie się 25 maja 2013 r. w Pomorskiej Specjalna Strefa Ekonomicznej Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Marszałek Województwa Pomorskiego objął to wydarzenie honorowy patronatem.

Czas kobiet czasem dobrych zmian
Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4. tys. kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce. Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.


Pomorski Kongres Kobiet jest przeniesieniem Idei Kongresu Kobiet na grunt regionalny. Dotyczy sprawy kobiet przez pryzmat uwarunkowań i problemów Pomorza.Kobiety Pomorza potrzebują wsparcia. Pomorski Kongres Kobiet stworzy platformę, przestrzeń w której – bez względu na uwarunkowania, podziały i różnice - kobiety będą miały szansę na porozumienie, wsparcie i rozwój.


Udział w Pomorskim Kongresie Kobiet jest bezpłatny.
Data i miejsce wydarzenia:
25 maja 2013 r.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku
Szczegółowy program oraz informacje dotyczące rejestracji znajdziecie Państwo na stroniehttp://www.pomorskikongreskobiet.pl

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka