Aktualności

Pomorska Nagroda Artystyczna – zgłoś kandydata

$image_alt
Niektórzy laureaci PNA za rok 2012. Fot. archiwum UMWP

Pomorska Nagroda Artystyczna jest najważniejszą nagrodą samorządu województwa pomorskiego kierowaną do środowiska artystycznego naszego regionu. Honoruje najbardziej znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie. Kandydatury do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2014 zgłaszać można do 27 lutego 2015 r.

Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz honorowej PNA za Mecenat Kultury mają:

  • dotychczasowi laureaci Nagrody,
  • stowarzyszenia i związki twórcze,
  • instytucje kultury,
  • organy administracji publicznej,
  • szkoły wyższe i artystyczne,
  • media,
  • organizacje pozarządowe,
  • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Organizatorzy proszą o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2014, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną, jednej kandydatury do nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody za Mecenat Kultury.

Zgłoszenia pisemne wraz z uzasadnieniem należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2015 r. na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk 50

 

faks: 58 301 19 57
e-mail: nagroda@nck.org.pl
 

Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych odbywających się w roku 2014. Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście marszałek województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 36.

Dokumenty do pobrania:


Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Pomorska Nagroda Artystyczna wręczana jest od 1998 r. Uhonorowane nią osoby otrzymują statuetkę gryfa Pomorskiego. Do tej pory wręczono ich ponad 100. Obecnie wręczane gryfy zaprojektowała Maria Teresa Kuczyńska, w pierwszych latach były to statuetki autorstwa Sławoja Ostrowskiego.

 

Oprac. AK

view szablon artykułu