Aktualności

„Muzea pomorskie – dzień przed Kongresem Muzealników Polskich”

$image_alt

Obecna sytuacja pomorskich muzeów oraz perspektywy rozwoju muzealnictwa na Pomorzu, a także zbliżający się Ogólnopolski Kongres Muzealników Polskich były tematem przewodnim Pomorskiej Debaty Muzealnej. Z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem spotkali się pracownicy pomorskich muzeów, przedstawiciele związków zawodowych działających w tych instytucjach oraz samorządowcy.

Pierwsza część spotkania poświęcona została zdiagnozowaniu obecnej sytuacji muzealnictwa w całym kraju. W roli prelegentów wystąpili: Jacek Miler, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Waldemar Rataj, pełnomocnik Dyrektora ds. Programowych w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, dr Wojciech Borkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich. 

Perspektywę regionalną przedstawili natomiast: Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dr Janusz Trupinda, prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Małgorzata Paszylka-Glaza – przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego i Słupskiego oraz Wiceprzewodnicząca Sekcji Krajowej Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność". Debatowano również nad kwestiami związanymi z trudną sytuacją zawodową, podkreślając nie tylko zbyt niskie uposażenie muzealników, ale również niewystarczające możliwości rozwoju zawodowego.

Kulminacyjnym momentem spotkania było ogłoszenie wspólnego manifestu deklarującego wzajemną pomoc w dążeniu do rozwoju muzealnictwa w województwie pomorskim. Treść manifestu podpisali jego inicjatorzy: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Do podpisania listy poparcia dla manifestu zaproszono również wszystkich uczestników Pomorskiej Debaty Muzealnej.

Manifest do pobrania

view szablon artykułu