Aktualności

Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym – konkurs

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym

 

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

UWAGA! Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Ofertę należy złożyć:

  • elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 20 marca 2017 r. do godz. 23.59.59
  • w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami – do 21 marca 2017 r., do godz. 15.45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej". W przypadku wysłania pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Do pobrania:

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka