Fot. Gazeta Wyborcza

Polewka grzybowa po kaszubsku

Uwagi:
Jak podaje M. Woźniczko (2006), Kuchnia kaszubsko-pomorska, tak jak krajobraz, jest wyrazista i różnorodna. (…) Ze względu na piaszczyste, pełne kamieni gleby, uprawa wielu roślin jest na tych terenach niemożliwa. Dlatego też pierwsze miejsce wśród płodów rolnych zajmują ziemniaki (…). Oprócz surowców pochodzących z gospodarstwa, Kaszubi wykorzystują w kuchni wiele gatunków grzybów, m.in. borowiki, kurki i rydze.
Również Błaszkowski podaje, iż od dawien dawna Kaszubi uzupełniali gospodarkę rolną zbieractwem, łowiectwem i pasterstwem. Bogate tereny leśne dostarczały wiele rozmaitych owoców leśnych, które suszono w wielkich piecach i skrzętnie gromadzono na okres zimowy. (…) Zasadniczymi potrawami postnymi były zupy (…) grzybowe. Przyrządzano je z kluskami, z dodatkiem mleka lub śmietany.
Według Babicz-Zielińskiej (2006), różnorodność zasobów naturalnych wpłynęła na zróżnicowanie zwyczajów żywieniowych w poszczególnych regionach Kaszub. (…) Na obszarach o dużym zalesieniu i dobrych glebach (przeważa) rolnictwo, myśliwstwo i zbieractwo runa leśnego (…) W gromadzonych na zimę zapasach dużą część stanowiły produkty leśne. Zbierano i suszono grzyby, buczynę, jarzębinę, owoce leśne (czarne jagody, borówki, jeżyny).
H. Lewandowski (2006) podaje, iż ważnym składnikiem pożywienia, zwłaszcza ludności biedniejszej, były rośliny i owoce dziko rosnące, spośród których do celów konsumpcyjnych zbierano liście lebiody i komosy, pokrzywkę żagiewkę, szczaw, a w okolicach leśnych także jagody, poziomki, maliny, orzechy laskowe i różne gatunki grzybów. Poza uzupełnieniem pożywienia urozmaicały one również codzienne posiłki. Szczególnego znaczenia płody natury nabierały w okresie tzw. przednówków (tj. przed nowymi zbiorami, kiedy już skończyły się zapasy ubiegłoroczne) oraz w latach nieurodzaju, będąc niekiedy jedynymi dostępnymi pokarmami nie tylko biednych, ale i bogatszych gospodarzy. Owoce leśne i grzyby były również obiektem handlu
Na liście produktów tradycyjnych  województwa pomorskiego od 26 stycznia 2007 r.
 


Trudność: Prosty