Aktualności

Pół miliona złotych na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

8 września, w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń podpisała z Dariuszem Majorkiem, dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, umowy dotyczące wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowanie to efekt przystąpienia w 2014 roku przez samorząd województwa pomorskiego do realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II – obszar A. Główne cele programu to wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej, poprawa wyposażenia obiektów w sprzęt rehabilitacyjny, zwiększenie dostępności urzędów i placówek czy możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Program ma pomóc również w zmniejszeniu barier, które na co dzień napotykają niepełnosprawni.

Chęć sprzętu zakupu rehabilitacyjnego wykazało 12 beneficjentów, którzy w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie powszechnie dostępnych dla osób ubezpieczonych świadczeń zdrowotnych.

Przyznana kwota dofinansowania to 498.763,94 zł. Środki Funduszu pozwolą na zaspokojenie zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów w 52,6 proc.

Magdalena Ledwoń

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka