Aktualności

Podpisano kolejne umowy o jakości edukacji ogólnej

Podpisanie umowy z powiatem człuchowskim oraz gminą Chojnice o jakości edukacji ogólnej
Fot. mat. prasowe UMWP

Umowy z powiatem człuchowskim oraz gminą Chojnice w ramach największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie, podpisano 22 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Powiat człuchowski będzie wspierać 1229, a gmina Chojnice – 1740 uczniów.

Umowy z powiatem człuchowskim oraz gminą Chojnice podpisano w ramach największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – Podziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Powiat człuchowski będzie realizować projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim" o łącznej wartości prawie 3,1 mln zł. Udzielone dotacje wspierać będą 1229 uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych, podnoszeniu wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz 91 nauczycieli z ponad 60 proc. szkół w powiecie człuchowskim w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji i kompetencji.

Projekt o wartości ponad 3,7 mln zł, realizowany przez gminę Chojnice, pozwoli objąć szkoleniami oraz doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 1740 uczniów. Ponadto, 100 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Chojnice będzie mogło uczestniczyć w szkoleniach w zakresie rozwijania oraz kształtowania właściwych postaw i umiejętności, a także w obszarze wykorzystania narzędzi i pomocy dydaktycznych TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Zobacz: Serwis Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

 

view szablon artykułu