Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sieci elektroenergetycznej

$image_alt
Fot. Arkadiusz Stawiński

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wojewoda Ryszard Stachurski i przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali z prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Henrykiem Majchrzakiem list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie Pomorza.

Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków do jej efektywnego przesyłania do odbiorców. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej w całym kraju jest priorytetem dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Spółka realizuje to zadanie poprzez rozwijanie sieci najwyższych napięć 220 i 400 kV oraz stacji elektroenergetycznych.
 
Przedmiotem listu intencyjnego, który został podpisany 21 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, jest określenie podstawowych zasad współpracy pomiędzy PSE a marszałkiem, wojewodą i samorządami lokalnymi. Celem dokumentu jest zapewnienie odpowiednich warunków do inwestowania w  infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie regionu.
 
List intencyjny obejmuje budowę:
● dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń
● stacji 400/(220)/110 kV Pelplin
● dwutorowej linii 400 kV Żydowo – Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń
● dwutorowej linii 400 kV Żydowo – Słupsk
● dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – tor 1 dwutorowej linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk Błonia
● stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
 
Potrzebę rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie Pomorza dostrzegają wszyscy sygnatariusze listu.
 
– Północno-wschodnia część Polski charakteryzuje się najmniejszą w kraju gęstością sieci przesyłowej – podkreśla Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE. – Jest to sytuacja niekorzystna nie tylko dla rozwijającej się energetyki lokalnej, ale także dla bez­pieczeństwa energetycznego regionu. By zminimalizować zagrożenie przeciążeniami linii oraz popra­wić jakość energii dostarczanej do odbiorców, konieczna jest rozbudowa systemu. Wsparcie naszych inwestycji autorytetem władz województwa oraz przez samorządy lokalne bez wątpienia pomoże sprawnie przeprowadzić proces inwestycyjny oraz zbudować pozytywne postrzeganie tych projektów jako ważnych inwestycji celu publicznego – dodaje Henryk Majchrzak.
 
Wiele odcinków linii przesyłowych na Pomorzu jest eks­ploatowanych od dziesiątek lat. Ich modernizacja oraz budowa nowych umożliwi rozwój sieci dystrybucyjnych oraz zminimalizuje ryzyko występowania awarii.
 
– Inwestycje będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów – zauważa Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Nie tylko poprawią zaopatrzenie w energię odbiorców indywidualnych i przemysłowych, ale też pomogą stworzyć korzystne warunki do rozwoju nowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w naszym regionie.
 
Co istotne, do nowych linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych będzie można przyłączać inne źródła wytwórcze – m.in. wiatrowe, solarne, biogazowe; wyprodukowana w nich energia elektryczna trafi do systemu. Inwestycje oznaczają także dodatkowe korzyści finansowe dla społeczności lokalnych. Gminy, przez które będą przebiegać nowe linie, uzyskają stałe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez właściciela sieci elektroenergetycznej – czyli PSE. Roczna należność to 2 procent wartości inwestycji. Ta kwota będzie stanowić poważną pozycję w budżecie każdej gminy.
 

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka, o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, jest własnością skarbu państwa. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe do realizacji wymiany transgranicznej. PSE jest właścicielem ponad 13,4 tys. km linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Nadrzędnym celem PSE jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania i niezawodnej pracy polskiego systemu przesyłowego, co gwarantuje utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka