Aktualności

Po debacie „Udar – każdy pacjent jest ważny”

$image_alt
Fot. Magdalena Ledwoń

Na temat zmniejszenia zachorowalności, umieralności oraz lepszego dostępu do rehabilitacji, a przede wszystkim możliwych działań w regionie, dotyczących szybkiej diagnostyki, wdrożenia najnowocześniejszych form leczenia, samoświadomości pacjentów oraz roli samorządów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych rozmawiali uczestnicy debaty z cyklu „Udar – każdy pacjent jest ważny". Spotkanie, które odbyło się 17 września w Gdańsku, patronatem honorowym objął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, wzięła w nim również udział Hanna Zych-Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Uczestnicy – klinicyści, lekarze, menedżerowie ochrony zdrowia, samorządowcy, eksperci zdrowia publicznego – dyskutowali o tym, co zrobić, by w naszym regionie była jeszcze lepsza dostępność do leczenia udarów, ale i o tym, co robić, by udarów było mniej.

Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest jednym ze strategicznych celów Narodowego Programu Zdrowia. W Polsce co roku udar mózgu dotyka około 70 tys. osób, z czego aż 30 tys. umiera w pierwszych 30 dniach po udarze. Im sprawniejsza organizacja opieki nad pacjentem, krótszy czas  dotarcia do specjalistycznych oddziałów, tym szybszy i częstszy powrót do zdrowia i co istotne – do sprawności ruchowej i intelektualnej także.

Celem debaty było m.in. uświadomienie wagi problemu udarów wśród chorób układu sercowo-naczyniowego, umieszczenie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów, uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki.

Profesor Jarosław Sławek, regionalny konsultant ds. neurologii, wskazał, że tyko ok. 40 proc. pacjentów potrafi samodzielnie rozpoznać własny udar. - Edukacja w zakresie wczesnych objawów udaru i ich prawidłowe rozpoznawanie to lekcja do odrobienia dla lekarzy POZ i instytucji publicznych – stwierdził prof. Sławek. - Mało efektowna, ale bardzo skuteczna jest profilaktyka. Nie przynosi ona bowiem efektów szybko. Skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzycy i migotania przedsionków zapobiega w dużym stopniu udarowi mózgu – dodał.

Profesor Bartosz Karaszewski podkreślił znaczenie nowoczesnych technologii w terapii udarów – m.in. tzw. trombektomii mechanicznej, która mogłaby przywrócić ok 30 pacjentów miesięcznie do pełniejszej niż dotychczas sprawności po udarze.

Dr hab. Dariusz Gąsecki przytoczył statystyki: - Czas leczenia jest niezwykle ważny, bo pomoc udzielona do półtorej godziny od pierwszych objawów to szansa pełnego wyleczenia u 25 proc. pacjentów, a jeśli ten czas się wydłuży do trzech godzin, to taką szansę ma już tylko co dziewiąty pacjent.

Profesor Krzysztof Narkiewicz przypomniał, że w populacji osób powyżej 60. roku życia 10 proc. ma migotanie przedsionków, a 30 proc. nadciśnienie tętnicze – schorzenia, które znacznie podnoszą ryzyko wystąpienia udarów.

Kierownik Referatu Strategii i Programów Zdrowotnych w Departamencie Zdrowia UMWP, lek. Jolanta Wierzbicka, podkreśliła znaczenie współpracy pomiędzy regionalnymi instytucjami w systemie ochrony zdrowia w celu wypracowana jak najlepszych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych, a także celowego i efektywnego wykorzystania kompetencji zadaniowych poszczególnych interesariuszy.

Prezentacje dorobku i wielu materiałów edukacyjnych dla pacjentów przedstawiły fundacja Udar Mózgu oraz stowarzyszenie Serce dla Arytmii.

Tomasz Prycel, organizator debaty (Stowarzyszenie CEESTAHC) obiecał, że podobne spotkania odbędą się w kilku regionach w Polsce, a rezultatem będzie m.in. mapa potrzeb do realizacji przez samorządy i organizacje pozarządowe. - Chcemy nie tylko uświadamiać znaczenie problematyki udarów i ich leczenia, ale także porozmawiać z samorządowcami o potrzebach regionalnych i możliwościach finansowania działań profilaktycznych – mówił.

Jak podkreślano w dyskusji, w tej dziedzinie każdy może podejmować efektywne działania, bo ważne jest zarówno wczesne diagnozowanie choroby, skuteczna terapia i rehabilitacja, jak i samoświadomość pacjentów oraz ich powrót do pełnej aktywności. Aby osiągnąć sukces w tych wszystkich sferach, potrzebne jest działanie ochrony zdrowia, samorządów i organizacji pozarządowych, ubezpieczyciela i innych instytucji publicznych.

Postępy w medycynie i farmakologii, jakie dokonały się w ostatnich latach, nie ominęły także profilaktyki udarów mózgu. Do stosowania dopuszczone zostały nowoczesne preparaty, bezpieczniejsze i wygodniejsze dla pacjenta (brak konieczności monitorowanie wskaźnika INR, mniej interakcji) od tradycyjnej terapii antagonistami witaminy K. Jednak ze względu na brak refundacji w określonych wskazaniach, ich dostępność dla pacjentów jest wciąż w naszym kraju bardzo ograniczona.

Konferencję zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem  CEESTAHC (Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care). Wzięło w niej udział ponad 70 osób.

Udar – każdy pacjent jest ważny

view szablon artykułu