Aktualności

Pierwszy nabór na 4.1 Seed Money

Moneta euro
Fot. ©Depositphotos/gunnar3000

Do 15 lutego 2017 r. trwa procedura składania aplikacji projektowych do Seed Money w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Wsparcie udzielane jest na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do naboru na standardowe projekty.

 

Środki projektu mogą zostać wykorzystanie na działania takie, jak poszukiwanie partnerów, wykonanie analizy rynku, warsztaty w celu określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania potencjalnej grupy docelowej. Preferowane będą projekty, które we wniosku Seed Money wskażą, że pełny projekt będzie finansowany z innych źródeł niż środki programu RMB.

Co to jest Seed Money?

Seed Money jest instrumentem finansowym funkcjonującym w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (cel szczegółowy 4.1), który wspiera przygotowanie projektów mogących wpisać się plan działania strategi Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Projekty Seed Money mogą być przygotowane do realizacji w ramach innych źródeł finansowania niż program RMB.

Kto może aplikować do Seed Money?

Prywatne instytucje for-profit nie są kwalifikowalne.
Mogą aplikować:

  • krajowe, regionalne i lokalne instytucje publiczne;
  • podmioty prawa publicznego;
  • podmioty ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym.

Jaki jest zakres tematyczny projektów Seed Money?

Każdy projekt musi odnosić się do jednego z 13 obszarów polityki (PA) lub 4 działań horyzontalnych (HA), które są zawarte w planie działania SUERMB. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest otrzymanie listu poparcia koordynatora obszaru polityki/działania horyzontalnego (PAC/HAC). Koordynator wystawi list poparcia po stwierdzeniu, że projekt przyczynia się do realizacji PA/HA.

Więcej: Europejska Współpraca Terytorialna

 

 

view szablon artykułu