Aktualności

Pierwsze konkursy w Regionalnym Programie Operacyjnym

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Na piątkowej konferencji prasowej marszałek Mieczysław Struk ogłosił trzy pierwsze konkursy, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów. Zarząd Województwa Pomorskiego ma do dyspozycji 1,86 mld euro, które do 2020 roku przeznaczy na rozwój regionu.

Po okresie intensywnych i trudnych przygotowań realizacja programu wchodzi w kluczowy etap – dziś zostały ogłoszone pierwsze konkursy, w których wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów. – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – To początek drogi, która prowadzi do pełnego wykorzystania miliarda ośmiuset sześćdziesięciu milionów euro, które jako samorząd województwa mamy do dyspozycji na wsparcie rozwoju Pomorza w najbliższych latach. Nasz Program Regionalny jest jednym z pierwszych programów w Polsce, w którym zostały już ogłoszone konkursy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych w okresie 2014-2020.

Pierwsze 3 konkury ogłoszone 29 maja 2015 roku:

Marszałek Mieczysław Struk / Fot. Sławomir Lewandowski
8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – kwota do rozdysponowania 87,273 mln złotych. Projekty mogą dotyczyć m.in. ratowania, przywracania wartości i ochrony zabytków lub ich zespołów wraz z otoczeniem.
 
11.4. Ochrona różnorodności biologicznej – kwota do rozdysponowania 48,144 mln złotych. Zrealizowane projekty przyczynią się do ochrony cennych zasobów przyrody i krajobrazu, jednoczenie umożliwiając mieszkańcom Pomorza i turystom kontakt z naturą w sposób dla niej przyjazny i bezpieczny.
 
10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne – kwota do rozdysponowania 155,049 mln złotych. Wsparcie przeznaczone jest na głęboką modernizację energetyczna budynków użyteczności publicznej, z uwzględnieniem monitorowania i zarządzania energią. Oszczędność energii musi wynosić co najmniej 25-30%.

     Pobierz prezentację - konkursy RPO 2014-2020

Kolejne konkursy nabory wniosków o dofinansowanie w różnych obszarach i dziedzinach programu będą ogłaszane zgodnie z harmonogramem, przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Wszystkie konkury ogłaszane będą na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu

view szablon artykułu