Aktualności

Pierwsi absolwenci Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji

$image_alt

Zakończyła się pierwsza edycja pilotażowego programu Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020, wpisującego się w działania samorządu w obszarze edukacji w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył uroczyście 23. absolwentom Akademii pamiątkowe dyplomy oraz zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym.

Absolwentami I edycji Akademii jest 23. dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego. Będą oni w ramach systemowego i kompleksowego wsparcia pracy szkoły inicjatorami poszukiwania rozwiązań sprzyjających wzmocnieniu lokalnego oraz regionalnego środowiska szkoły w procesie uczenia się. 

– Absolwenci PALE 2020 poprzez swoją aktywną działalność w regionie mają być inicjatorami zmian w edukacji: podwyższenia jakości edukacji, integracji środowiska szkolnego, organizatorami debat oświatowych – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Mają być liderami powiatowych i wojewódzkiej sieci dyrektorów szkół i palcówek oświatowych. 

Głównym celem programu było doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie efektywnego zarządzania sobą, relacjami z zespołem, współpracy z administracją samorządową w kontekście inicjowania debat i poszukiwania rozwiązań sprzyjających wzmocnieniu środowiska szkoły, lokalnego, regionalnego w procesie uczenia się. Ważne jest także inspirowanie działań na rzecz osiągania wysokiej jakości poziomu edukacji danej społeczności lokalnej. 

Uczestnicy Akademii rekrutowani byli przez jednostki samorządu terytorialnego – organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Zrealizowali o okresie od lutego do czerwca 2014 r. 60 godzin dydaktycznych w ramach 4 modułów dotyczących m.in. zarządzania relacjami, zarządzania współpracą w sposób coachingowy, doskonaleniem przywództwa zarządzania zmianą. Uczestnicy byli objęci także coachingiem indywidualnym/grupowym przy realizacji pracy zaliczeniowej. 
 


Fot. Sławomir Lewandowski

Akademia została zaprojektowana jako kontynuacja realizowanego od września 2012 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku „Wojewódzkiego Programu Wsparcia Dyrektorów Szkół i Placówek w Zakresie Zarządzania Oświatą". Jest działaniem nakierowanym na realizację celów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 


Małgorzata Pisarewicz

view szablon artykułu