Aktualności

Paweł Orłowski w Zarządzie Województwa Pomorskiego

Paweł Orłowski nowym członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego
Paweł Orłowski został nowym członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego. Fot. Sławomir Lewandowski

Podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 12 września 2016 r., radni podjęli decyzję o powołaniu Pawła Orłowskiego na stanowisko członka Zarządu Województwa Pomorskiego. W tajnym głosowaniu otrzymał on 22 głosów „za", przy 8 głosach „przeciw".

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, rekomendując Pawła Orłowskiego do Zarządu Województwa Pomorskiego powiedział: – To osoba z dużym doświadczeniem i gotowa na realizację powierzonych nowych zadań, m.in.: ochrony zdrowia i polityki społecznej. Jako wiceprezydent Sopotu odpowiadał m.in. za sprawy zdrowia i polityki społecznej, sprawy seniorów itp.

Jako wiceminister rozwoju regionalnego efektywnie zarządzał Europejskim Funduszem Społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, o budżecie w wysokości ponad 11 mld euro, który wspierał, m.in. rynek pracy, integrację społeczną, edukację i ochronę zdrowia. Stworzył wraz z zespołem i brał udział w negocjacjach unijnych Programów Operacyjnych: Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa 2014-2020, o budżetach w łącznej wysokości ponad 6 mld euro.

 W ostatnich latach dzięki środkom unijnym, budżetowi państwa oraz środkom własnym samorządu regionalnego, nastąpił duży postęp w pomorskiej służbie zdrowia i unowocześnianiu szpitali – mówił przed głosowaniem Paweł Orłowski. – Dzięki wielu inwestycjom sukcesywnie zwiększa się dostępność do lepszej jakości świadczeń zdrowotnych. Towarzyszy temu poprawa jakości zarządzania placówkami służby zdrowia i bardziej efektywne wykorzystywanie pozyskanych pieniędzy na rzecz pacjenta, także tych ze źródeł europejskich.

Dlatego, aby zapewnić kompleksową dostępność do  świadczeń zdrowotnych o jak najwyższej jakości, chcę kontynuować już rozpoczęte działania samorządu dotyczące kolejnych niezbędnych inwestycji, współfinansowanych przez fundusze unijne. Są to przede wszystkim projekty z zakresu regionalnego systemu ratownictwa medycznego: w Gdańsku, Gdyni i w Wejherowie. Czeka nas także budowa nowych bloków operacyjnych i unowocześnianie aparatury.  

Również polityka społeczna niesie wiele wyzwań. Sytuacja demograficzna na Pomorzu, na tle innych regionów jest dobra, ale już teraz wiemy, że również nas dotknie systematyczny spadek liczby Pomorzan w perspektywie nadchodzących lat i wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Dlatego musimy przeciwdziałać i łagodzić negatywne konsekwencje przemian społeczno-demograficznych, m.in. poprzez rozwijanie systemu wsparcia seniorów i inwestycje w srebrną i białą gospodarkę. Musimy także wzmacniać rodziny, wyrównywać szanse osób niepełnosprawnych, a także wspierać rozwój ekonomii społecznej, jako częściowej alternatywy dla mechanizmów rynkowych – powiedział Paweł Orłowski.

W swoim wystąpieniu Paweł Orłowski dodał: – Jednocześnie priorytetem dla mnie będzie jakość usług zdrowotnych i rozwijanie usług leczniczych z zakresu chorób cywilizacyjnych: nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, diabetologicznych, a także chorób wieku podeszłego i zaburzeń psychicznych. Będę się również koncentrował na działaniach związanych z profilaktyką i programami zdrowotnymi – wciąż bowiem wiele osób zgłasza się do systemu zdrowia w stanie zaawansowanego stadium choroby. Tymczasem nowoczesny i efektywny ekonomicznie model systemu opieki zdrowotnej powinien opierać się na intensywnych i długofalowych działaniach  profilaktycznych, które Pomorzanom przez wiele długich lat pozwolą zachować zdrowie.

W przyszłym roku czeka nas nowe kontraktowanie podmiotów leczniczych. Wspólnie z zarządami szpitali musimy dobrze się do niego przygotować. Pomorski system zdrowia w dużej mierze uzależniony jest od uregulowań centralnych – tak organizacyjnych, jak i finansowych. Nie będziemy jednak mogli zapewnić rozwoju i optymalnej jakości świadczeń zdrowotnych bez dobrej współpracy i dialogu z organami administracji rządowej, wojewodą, NFZ, czy też przedstawicielami lekarzy i środowiska pielęgniarskiego.

Chcę, by nasze szpitale i pozostałe jednostki oferowały coraz lepsze świadczenia zdrowotne wysokiej jakości, prowadząc tym samym do wzrostu bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów. Inwestycje w aparaturę medyczną i innowacyjne technologie, nowe bloki, inwestycje w kadrę medyczną, realizacja takich projektów jak E-zdrowie, zmiany w zarządzaniu w służbie zdrowia i stymulowanie srebrnej gospodarki nie stanowią celu samego w sobie. W ich centrum jest zawsze obywatel, jego zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne – podkreślił wicemarszałek Paweł Orłowski.

 

Paweł Orłowski ma 40 lat, jest mieszkańcem Sopotu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wiceprezydent Sopotu w latach 2006-2010, Poseł na Sejm RP w latach 2010-2011, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego/Infrastruktury i Rozwoju w latach 2011-2015, Wiceprezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. od 2016. Odznaczony Honorową Odznaką za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015), Medalem Honorowym Związku Miast Polskich (2014), Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi (Norwegia, 2012). W Zarządzie Województwa Pomorskiego będzie odpowiadał za sprawy z zakresu ochrony zdrowia oraz polityki społecznej.

Szerszy biogram Pawła Orłowskiego

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka