Aktualności

Pakiet onkologiczny dla Pomorza

$image_alt

Od przyszłego roku zacznie obowiązywać tzw. pakiet onkologiczny, według którego od lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej będzie zależeć, jak szybko pacjent z podejrzeniem nowotworu trafi do specjalisty. W konferencji pn. „Pakiet onkologiczny dla Pomorza", która odbyła się w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, uczestniczył marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń.

Jednym z głównych priorytetów pomorskich władz jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Wynika to bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów – Pomorze jest regionem o jednym z najwyższych w Polsce wskaźników zachorowalności mieszkańców na choroby nowotworowe, cukrzycę i choroby układu sercowo-naczyniowego. By sprawnie koordynować szereg działań, mających na celu poprawę sytuacji, samorząd województwa pomorskiego podjął decyzję o realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia „Zdrowie dla Pomorzan".

Na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku wystawiono 5583 akty zgonu z powodu choroby nowotworowej. W województwie pomorskim liczba zachorowań wśród kobiet wyniosła 4616 – odnotowano o 171 przypadków mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast u mężczyzn 4868, o 78 przypadków więcej niż w poprzednim roku. W celu ograniczenia zachorowalności na choroby nowotworowe, na Pomorzu została utworzona Sieć Onkologiczna, dzięki której powstaną wyspecjalizowane oddziały kardioonkologiczne, oddziały onkologii zabiegowej oraz zostanie uzupełniona baza sprzętowa. Na Pomorzu powstała pierwsza w Polsce infolinia onkologiczna udzielająca pacjentom i ich rodzinom wsparcia psychoonkologicznego. 

W ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych, w nowej perspektywie unijnej, samorząd województwa pomorskiego, wraz z gminą miejską Kościerzyna planuje zmodernizować Szpital Specjalistyczny tworząc projekt obejmujący m.in. scentralizowaną diagnostykę onkologiczną i chemioterapię dzienną. W ramach projektu zakupiona zostanie nowoczesna wysokospecjalistyczna aparatura diagnostyczna, a szpital ma wprowadzić pakiet onkologiczny. 

Obecnie kościerski szpital diagnozuje choroby nowotworowe w ramach Poradni Onkologicznej oraz Oddziałów: Wewnętrznego, Urologicznego, Ginekologicznego i Chirurgicznego. W ramach nowego podejścia do diagnostyki leczenia chorób nowotworowych według Ministerstwa Zdrowia istnieje konieczność wybrania ośrodków o wysokim poziomie diagnostyki i stworzenia kompleksowości obsługi pacjenta skutkującego skróceniem okresu wykrywalności nowotworów. 

view szablon artykułu