Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2015"

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2015". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych. 

Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej oraz w siedzibie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres: 

Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

UWAGA: Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
Oferty przesyłane korespondencyjnie muszą dotrzeć do Urzędu przed upłynięciem wskazanego terminu. 
Termin składania ofert upływa we wtorek, dnia 30 grudnia 2014 roku godz. 15.45. 

Pliki do pobrania:

Uchwała 1177/403/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2015" 

Załącznik nr 1 – ogłoszenie o konkursie 

Załącznik nr 2 – oferta 
view szablon artykułu

Aktualności

Dodatkowe zajęcia edukacyjne i odnowione place zabaw. W Potęgowie powstanie Akademia przedszkolaka

Prawie milion złotych z Unii Europejskiej przeznaczonych zostanie na nowe wyposażenie oraz zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków. Do Akademii przedszkolaka uczęszczać będzie 148 dzieci z gminy Potęgowo.

Reaktywacja linii kolejowej z Gdańska do Kartuz przez Starą Piłę coraz bliżej. Trójstronne porozumienie w Warszawie

Porozumienie o współpracy w sprawie tzw. bajpasa kartuskiego zawarły Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorska Kolej Metropolitalna oraz PKP PLK we wtorek 13 sierpnia 2019 r. w Warszawie. Zakłada ono, że do końca 2021 r. zostanie przygotowana trasa objazdowa dla pociągów pasażerskich na czas modernizacji Magistrali Węglowej z Gdyni do Kościerzyny. Dzięki bajpasowi pociągi do Kartuz i Kościerzyny będą mogły cały czas kursować. Modernizacja odcinka Gdańsk Kokoszki – Stara Piła- Glincz, to reaktywacja dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz.