Aktualności

Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej dofinansowane z RPO

Dłonie różnych osób ułożone jedna na drugą
Fot. ©Depositphotos/ersler

Ponad 32 mln zł trafią do trzech akredytowanych Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej na dofinansowanie wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu pomocą objętych zostanie 460 instytucji społecznych w naszym województwie.

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej uzyskało trzech wnioskodawców:

  • w subregionie południowym – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, 
  • w subregionie słupskim – Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
  • w subregionie nadwiślańskim – Fundacja Pokolenia.

Wybrane do dofinansowania projekty zakładają przede wszystkim wzrost zatrudnienia w nowych i już istniejących pomiotach ekonomii społecznej. Zatrudnienie mają szansę znaleźć osoby z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej koordynować i wspierać będą działania dotyczące tworzenia grup inicjatyw lokalnych oraz rozwijania partnerstwa. 

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej pomocą objętych zostanie 460 instytucji społecznych w województwie pomorskim – mówi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa. – Środki te pozwolą na wsparcie ponad 1400 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To również fundusze przeznaczone na aktywizację zawodową, bowiem w przedsiębiorstwach społecznych utworzonych zostanie aż 649 nowych miejsc pracy

Lista projektów wybranych do dofinansowania

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka