Aktualności

Organizacje pozarządowe otwarte na współpracę

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

Pomorskie organizacje pożytku publicznego i organizacje pozarządowe deklarują chęć współpracy nie tylko między sobą, ale także z przedsiębiorcami. W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania poświęcone rozszerzaniu działalności tzw. NGO-sów.

NGO – z języka angielskiego:  non-governmental organization – organizacja pozarządowa

Pierwsze spotkanie odbyło się 5 lutego 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na wspólnym posiedzeniu spotkali się członkowie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz ich przedstawiciele powiatowi. Na zaproszenie odpowiedzieli także lokalni samorządowcy.
 
Zebranych powitała wicemarszałek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z działalności w organizacjach pozarządowych. – Reprezentując Zarząd Województwa Pomorskiego, deklaruję dalsze wsparcie i kontynuowanie współpracy samorządu regionalnego z sektorem pozarządowym – zapewniła pani marszałek.
 
Spotkanie poprowadzili Anna Białas – przewodnicząca PRDPP, oraz Marek Olechnowicz – przewodniczący PROP. Omówiono m.in. priorytetowe obszary współpracy rad w zakresie wsparcia trzeciego sektora oraz plany na najbliższy rok.
 
Dużo uwagi poświęcono pracy przedstawicieli sektora pozarządowego w zespołach roboczych regionalnych programów strategicznych (RPS). Bartosz Kozicki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego omówił prace nad uszczegóławianiem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, skupiając się na znaczeniu udziału organizacji pozarządowych w zbliżających się konsultacjach społecznych projektów RPS-ów.
 
Przedstawiono również informacje o bieżących i planowanych pracach w ramach projektu „Pakt na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego", którego jednym z partnerów jest PROP. Na zakończenie spotkania Andrzej Kowalczys, pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zadeklarował swoje wsparcie i pomoc w działaniach rad.
 
 
Spotkanie trzeciego sektora z biznesmenami odbyło się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym
Fot. UMWP

 
Dzień później, 6 lutego, przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym z przedstawicielami biznesu. Spotkanie „Biznes a trzeci sektor – czy ta współpraca się opłaca?" odbyło się z inicjatywy Fundacji Duende przy współpracy z Pomorskim Związkiem Przedsiębiorców Lewiatan i Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Głównym celem spotkania była prezentacja korzyści płynących ze współpracy między obydwoma sektorami oraz narzędzia służącego do nawiązywania relacji – „Platformy współpracy biznesu i NGO", którą Fundacja Duende utworzyła w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan. Więcej o przebiegu i efektach spotkania można przeczytać na stronie Fundacji Duende. 


Natalia Meszko

view szablon artykułu