Aktualności

Ona studiuje inżynierię środowiska, on pielęgniarstwo. Skąd pochodzą najlepsi studenci zagraniczni Pomorza?

Studenci zagraniczni z wizytą u marszałka
Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 4 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Lisa Adity z Indonezji to studentka Politechniki Gdańskiej, która uczy się inżynierii środowiska. Charles Woode z Ghany studiuje pielęgniarstwo na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Świetnie się uczą, aktywnie działają w organizacjach studenckich i pomagają innym. W poniedziałek, 4 lutego 2019 r. spotkali się z marszałkiem Mieczysławem Strukiem.

 

Na spotkaniu obecni byli także laureaci ogólnopolskiego konkursu Gwiazdy Internacjonalizacji: Ewa Kiszka i dr hab. Sławomir Wójcik z GUMedu oraz dr Magdalena Popowska z PG.

 

Uczą się i pomagają

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, 4 lutego 2019 r. spotkał się z najlepszymi zagranicznymi studentami: Charlsem Woodem z Ghany i z Lisą Adity'ą z Indonezji.

Charles Woode studiuje na II roku pielęgniarstwa na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest członkiem dwóch kół naukowych, aktywnie bierze udział w konferencjach naukowych, a jednocześnie promuje ochronę zdrowia w lokalnej szkole podstawowej w Ghanie. Jak mówi, Polska bardzo mu się podoba. Po szkole chciałby zostać w Gdańsku i tu znaleźć pracę.

Lisa Adity studiuje na II roku inżynierii środowiska na Politechnice Gdańskiej. Przyjazd do Polski w 2017 r. umożliwiło jej specjalne stypendium indonezyjskiego rządu oraz udział w programie stypendialnym im. Ignacego Łukasiewicza. Lisa świetnie łączy osiągnięcia naukowe z działalnością społeczną i charytatywną. W Polsce jest wolontariuszką organizacji humanitarnej ACT. Zajmuje się m.in. organizowaniem wsparcia dla mieszkańców Syrii, Palestyny i Somalii oraz członków grupy etnicznej Rohingja z Birmy. W tegorocznej edycji konkursu Czerwonej Róży, w którym nagradzani są najwybitniejsi studenci pomorskich uczelni, Lisa otrzymała nagrodę specjalną o wartości 5 tysięcy złotych. Te pieniądze w całości przeznaczyła na budowę szkoły podstawowej na wyspie Lembata we wschodniej części Indonezji.

Z roku na rok przyjeżdża na Pomorze coraz więcej zagranicznych studentów. – Staramy się, żeby nasze uczelnie były atrakcyjne także dla obcokrajowców – mówi Ludwik Szakiel, za-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego. – Nasz region staje się konkurencyjny, coraz więcej osób chcę tu zostać i pracować – tłumaczy Szakiel.

 

Study in Pomorskie

Na spotkaniu obecni byli także laureaci konkursu Gwiazdy Internacjonalizacji, przyznawanej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. W 2018 r. nagrodę otrzymały Ewa Kiszka, kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych GUMed oraz dr Magdalena Popowska, była prodziekan ds. międzynarodowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2019 r. laureatem nagrody przyznawanej podczas ogólnopolskiej konferencji Study in Poland został dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed.

 

Z roku na rok przybywa zagranicznych studentów, którzy uczą się w Pomorskiem. Tylko od roku akademickiego 2016/2017 do roku akademickiego 2017/2018 ich liczba wzrosła o ponad 19 proc. W województwie pomorskim jest to 3,5 tys. osób. Najwięcej studentów wybiera Gdański Uniwersytet Medyczny (26 proc.), Politechnikę Gdańską (21,6 proc.) oraz Uniwersytet Gdański (12,4 proc.). Najczęściej na studia przyjeżdżają na Pomorze obywatele Ukrainy (30,4 proc.), Szwecji (10,8 proc.) oraz Białorusi (9,5 proc.).

Co zachęca do studiowania w województwie pomorskim? Najlepsze warunki do pracy i życia w Polsce (wg 61 proc. pracowników), niskie bezrobocie (na poziomie ok. 5 proc.) oraz największa w Polsce dynamika wzrostu wynagrodzeń. Ponadto, realizowanych jest wiele programów, które wspierają studentów zagranicznych. To m.in. Study in Pomorskie, projekt Live more. Pomerania, a także Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Pomorski Model Integracji Imigrantów.

 

view szablon artykułu