Aktualności

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2016

Czas żniw
Fot. ©Depositphotos/stevemc


Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza młodych producentów rolnych oraz uczniów posiadających lub współgospodarujących w gospodarstwie rolnym do udziału w olimpiadzie. Eliminacje powiatowe – 2 grudnia, finał – 9 grudnia.

 

W olimpiadzie startują uczestnicy w wieku 17–40 lat. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • etap I – to eliminacje powiatowe, które odbędą się 2 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w 16 powiatach województwa pomorskiego
 • etap II – to finał wojewódzki, który odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy ul. Tadeusza Maderskiego 3

Zmagania konkursowe składają się z dwóch części:

 • I część – test
 • II część – egzamin ustny

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych ma na celu:

 • upowszechnianie wiedzy rolniczej oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników,
 • promocję zawodu rolnika oraz osiągnięć w rolnictwie
 • integrację producentów rolnych,
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych przyczyniających się do stałego unowocześniania polskiego rolnictwa,
 • rozwijania idei współzawodnictwa i konkurencji,
 • promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pytania obejmują następujące zagadnienia:

 • produkcja roślinna,
 • produkcja zwierzęca,
 • integrowana ochrona roślin,
 • ekonomika,
 • mechanizacja i budownictwo,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • fundusze unijne (PROW na lata 2014-2020) – Wspólna Polityka Rolna,
 • przedsiębiorczość,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • odnawialne źródła energii,
 • wiejskie gospodarstwo domowe.

Test składa się z 50 pytań, na jego opracowanie przeznaczono 60 minut. Pięciu laureatów olimpiady weźmie udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Więcej: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zobacz: 

 

 

 

view szablon artykułu