Aktualności

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie poradnictwa specjalistycznego w Gdańskim Telefonie Zaufania

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 15 listopada 2018 roku wpłynęła oferta na realizację projektu złożona przez Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, z siedzibą w Sopocie przy ul. Krasickiego 10/6, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie poradnictwa specjalistycznego w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel" i Internetowym Telefonie Zaufania poprzez dodruk skryptu szkoleniowego „Telefon Zaufania – słucham".

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia w terminie do 7 dni oferty na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Zobacz: oferta Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka