Aktualności

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego: II Edycja festiwalu „Muzyka polska na Żuławach

$image_alt

Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o zamieszczeniu ogłoszenia z ofertą na realizację zadania publicznego pod nazwą: II Edycja festiwalu „Muzyka polska na Żuławach.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Do pobrania:

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka