Aktualności

Odpady – sprawozdanie roczne za 2015 rok

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/lightsource

Roczne sprawozdanie „Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiana odpadów" za rok ubiegły należy składać do 15 marca 2016 r. Mówi o tym art. 76 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

 

 

Formularze:

1. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi... za lata 2012-2015

2. Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości komunalnych osadów ściekowych za lata 2012-2015

Ważne! Podmiot zobligowany do sporządzenia sprawozdania wypełnia tylko te działy, które go dotyczą. Proszę nie przesyłać niewypełnionych stron sprawozdania.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

„Raporty Wojewódzkie dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami" znajdują się na stronie: http://bip.pomorskie.eu/Article/id,143.html

Obowiązki posiadacza odpadów – informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami:  http://bip.pomorskie.eu/Article/id,135.html

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.).

Art. 234

1. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, tworzy się łącznie z BDO.

Art. 238

1. BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.

Źródło:
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,29,164,2230,,20160101,ustawa-z-dnia-14122012-r-o-odpadach12.html

 

Więcej informacji na stronie: http://bip.pomorskie.eu/Article/id,63.html Sprawy do załatwienia
 

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, odzysk i recykling opakowań, opłata produktowa, import, eksport i wytwarzanie opakowań - rok 2015 i 2016 (kontakt: Marek Zawadzki, tel. 58 32 68 680)

Formularz do pobrania na stronie:  http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,420.html

Oprac. AK

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka